Tên trộm đâm đội trưởng đội dân phòng trọng thương

Tên trộm đâm đội trưởng đội dân phòng trọng thương

Trong lúc truy bắt tội phạm, anh Nguyễn Văn Dinh, Đội trưởng Đội dân phòng ấp Phú Lợi bị đối tượng gây...