Canoeing Sóc Trăng vượt khó

Canoeing Sóc Trăng vượt khó

Sự trở lại của tay chèo Trần Minh Quân được xem là động lực để Canoeing Sóc Trăng phấn đấu hoàn thành nhiệm...