Thủ tục cấp GCNQSDĐ cho đất đã giải quyết tranh chấp

Thủ tục cấp GCNQSDĐ cho đất đã giải quyết tranh chấp

Đất đã giải quyết xong tranh chấp, có biên bản hòa giải thì thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...