Trung đoàn Bộ binh 892: Nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua

Trung đoàn Bộ binh 892: Nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua

6 tháng đầu năm 2020, Trung đoàn Bộ binh 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã triển khai thực hiện...