Y án sơ thẩm đối với bị cáo Đào Việt Cường

Y án sơ thẩm đối với bị cáo Đào Việt Cường

Ngày 26/6, tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội đưa ra xét xử...