Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K17

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K17

Trường Đại học Lao động – Xã hội bế giảng và trao bằng thạc sĩ niên khóa 2018-2020

Trường Đại học Lao động – Xã hội bế giảng và trao bằng thạc sĩ niên khóa 2018-2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khóa I - 2021

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khóa I - 2021

Bế giảng và trao Chứng chỉ Quốc gia tiếng dân tộc thiểu số Khmer

Bế giảng và trao Chứng chỉ Quốc gia tiếng dân tộc thiểu số Khmer

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng

Bế giảng lớp tập huấn múa cho diễn viên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp

Bế giảng lớp tập huấn múa cho diễn viên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp

An Giang bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương

An Giang bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương

Bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa cơ sở

Bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa cơ sở

Bế giảng khóa đào tạo quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bế giảng khóa đào tạo quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

100 học viên lớp Trung cấp Văn thư lưu trữ nhận bằng tốt nghiệp

100 học viên lớp Trung cấp Văn thư lưu trữ nhận bằng tốt nghiệp

Bế Giảng lớp Nghiệp vụ Báo Chí - Truyền thông năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh

Bế Giảng lớp Nghiệp vụ Báo Chí - Truyền thông năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh

Trường Trung cấp Kỹ thuật Miền Trung, bế giảng khóa 61 lái xe ô tô quân sự hạng C

Trường Trung cấp Kỹ thuật Miền Trung, bế giảng khóa 61 lái xe ô tô quân sự hạng C

Trường Trung cấp Kỹ thuật Miền Trung bế giảng khóa 61 lái xe ô tô quân sự

Trường Trung cấp Kỹ thuật Miền Trung bế giảng khóa 61 lái xe ô tô quân sự

Đại học Mở Hà Nội trao bằng cử nhân Luật cho 29 học viên tại Vĩnh Phúc

Đại học Mở Hà Nội trao bằng cử nhân Luật cho 29 học viên tại Vĩnh Phúc

Trao chứng chỉ nghề cho 32 người lao động

Trao chứng chỉ nghề cho 32 người lao động

Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 bế giảng đào tạo thành viên kíp xe

Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 bế giảng đào tạo thành viên kíp xe

Bế giảng khóa đào tạo hệ cao đẳng đầu tiên cho học viên Campuchia

Bế giảng khóa đào tạo sơ cấp chuyên môn kỹ thuật và tiểu đội trưởng bộ binh

Bế giảng khóa đào tạo sơ cấp chuyên môn kỹ thuật và tiểu đội trưởng bộ binh

151 cán bộ Hội Nông dân hoàn thành lớp bồi dưỡng

151 cán bộ Hội Nông dân hoàn thành lớp bồi dưỡng