Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Quân đội năm 2021

Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Quân đội năm 2021

Đối tượng tham dự thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Quân đội năm 2021 là sĩ quan trẻ, hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc...

Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Quân đội năm 2021

Nơi sinh viên kết nối, lan tỏa văn hóa đọc

Nơi sinh viên kết nối, lan tỏa văn hóa đọc

Thêm kênh YouTube phục vụ văn hóa đọc

Hai học sinh trường vùng xa là Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk

Hai học sinh trường vùng xa là Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk

Khai mạc Tuần lễ sách và văn hóa đọc, phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong Quân đội

Khai mạc Tuần lễ sách và văn hóa đọc, phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong Quân đội

Khai mạc tuần lễ sách và văn hóa đọc trong Quân đội năm 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội: Phát triển phong trào đọc sách trong sinh viên

Trường Đại học Luật Hà Nội: Phát triển phong trào đọc sách trong sinh viên

Phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2021

Phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2021

Phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021

Phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021

Phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Hà Nội 2021

Phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Hà Nội 2021

Phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2021

Phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2021

'Đại sứ văn hóa đọc' Hà Tĩnh: Sách giúp chúng em làm chủ kiến thức

Phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an thành phố Hà Nội

Phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an thành phố Hà Nội

Phát động cuộc thi 'Đại sứ văn hóa đọc' năm 2021

Phát động Cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021'

Phát động Cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021'

Nơi ươm mầm 'Đại sứ văn hóa đọc' ở Đức Thọ

Nơi ươm mầm 'Đại sứ văn hóa đọc' ở Đức Thọ

Tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Thái Nguyên: Phát động Cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021'

Thái Nguyên: Lan tỏa văn hóa đọc trong học đường

Thái Nguyên: Lan tỏa văn hóa đọc trong học đường

Phát động Cuộc thi 'Đại sứ văn hóa đọc'

Phát động Cuộc thi 'Đại sứ văn hóa đọc'

Lan tỏa giá trị văn hóa đọc

Lan tỏa giá trị văn hóa đọc

Đại học Văn hóa Hà Nội phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Đại học Văn hóa Hà Nội phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Nuôi dưỡng văn hóa đọc

Nuôi dưỡng văn hóa đọc

Tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi đại sứ văn hóa đọc

Tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi đại sứ văn hóa đọc

Xây dựng kênh ''Sách và Trí tuệ Việt'' lan tỏa tri thức

Phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021

Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021

Hình thành thói quen, kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên

Hình thành thói quen, kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên

Lan tỏa văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên

Lan tỏa văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2021