Sinh hoạt chuyên đề: Đổi mới để tăng hiệu quả

Sinh hoạt chuyên đề: Đổi mới để tăng hiệu quả

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc chú trọng chỉ đạo nâng cao chất...
Phát triển đảng viên mới: Cần những giải pháp tổng thể, căn cơ

Phát triển đảng viên mới: Cần những giải pháp tổng thể, căn cơ

Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Phấn đấu 90% dân cư đô thị trong tỉnh được sử dụng nước sạch

Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Phấn đấu 90% dân cư đô thị trong tỉnh được sử dụng nước sạch

Học Bác để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Học Bác để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống

Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam: Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng

Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam: Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng

Cơ sở Đảng đồng hành cùng doanh nghiệp

Cơ sở Đảng đồng hành cùng doanh nghiệp

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực tiễn cơ sở

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực tiễn cơ sở

Vĩnh Phúc: Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Vĩnh Phúc: Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Đơn vị mạnh nhờ thực hiện tốt hai khâu đột phá

Đơn vị mạnh nhờ thực hiện tốt hai khâu đột phá

Đảng ủy Bộ Y tế: Chỉ đạo, định hướng công tác đảng tại chi bộ cơ sở

Đảng ủy Bộ Y tế: Chỉ đạo, định hướng công tác đảng tại chi bộ cơ sở

Nhiều đảng viên hoạt động ngoài quốc doanh muốn thành lập chi bộ, đảng bộ

Nhiều đảng viên hoạt động ngoài quốc doanh muốn thành lập chi bộ, đảng bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và công tác đảng viên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và công tác đảng viên

Hội thảo là cơ sở để xem xét ban hành các nghị quyết về xây dựng Đảng

Xã Nga Trường phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ nông thôn

Xã Nga Trường phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ nông thôn

Bình Dương: Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

Bình Dương: Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công tác Đảng

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công tác Đảng

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở thị trấn Hồi Xuân

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở thị trấn Hồi Xuân

Coi trọng nâng cao chất lượng đảng viên

Coi trọng nâng cao chất lượng đảng viên

Đảng bộ Vietsovpetro: Công tác xây dựng Đảng trên các công trình biển

Đảng bộ Vietsovpetro: Công tác xây dựng Đảng trên các công trình biển

Để sinh hoạt Đảng đi vào nền nếp, hiệu quả

Để sinh hoạt Đảng đi vào nền nếp, hiệu quả

Thực trạng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, những quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng về tổ chức, hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên ở ngoài nước

Phú Thọ: Phát triển Đảng, đoàn thể trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước

Phú Thọ: Phát triển Đảng, đoàn thể trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước