Vợ chồng thương nhau vào thời điểm nào?

Vợ chồng thương nhau vào thời điểm nào?

Khi đã không còn trẻ, lúc đã 'nắng quái chiều hôm', đã không còn sức tung bay chạy nhảy như trước nữa, điểm...