Nhiều học sinh ở Hậu Giang sáng tạo mô hình phục vụ cộng đồng

Nhiều học sinh ở Hậu Giang sáng tạo mô hình phục vụ cộng đồng

Sáng 26-9, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang lần thứ V – năm 2020, tỉnh Hậu Giang đã biểu dương...
Cà Mau tôn vinh những tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước

Cà Mau tôn vinh những tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước

Tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V

Tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V

Hà Tĩnh tiếp tục thi đua hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Hà Tĩnh tiếp tục thi đua hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Bước đột phá về chất lượng giáo dục của tỉnh miền núi Yên Bái

Bước đột phá về chất lượng giáo dục của tỉnh miền núi Yên Bái

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH PHÚ THỌ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO THI ĐUA BẰNG THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH PHÚ THỌ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO THI ĐUA BẰNG THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

Sức lan tỏa từ phong trào thi đua yêu nước ở xã Điền Lư

Sức lan tỏa từ phong trào thi đua yêu nước ở xã Điền Lư

Lan tỏa các phong trào thi đua

Lan tỏa các phong trào thi đua

Phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

Phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

Trường Tiểu học Khai Thái, Phú Xuyên: Chú trọng các phong trào thi đua

Trường Tiểu học Khai Thái, Phú Xuyên: Chú trọng các phong trào thi đua

Nghiêm túc từ công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện

Nghiêm túc từ công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện

Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025

Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025

Qua phong trào thi đua, EVN đã tiết giảm chi phí hàng trăm tỷ đồng

Qua phong trào thi đua, EVN đã tiết giảm chi phí hàng trăm tỷ đồng

Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, có khả năng kết nối khu vực

Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, có khả năng kết nối khu vực

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống MTTQ giai đoạn 2020-2025

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống MTTQ giai đoạn 2020-2025

Cụ thể hóa phong trào thi đua để mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ

Cụ thể hóa phong trào thi đua để mang lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ

Cụ bà 84 tuổi xin thoát nghèo được khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước

Cụ bà 84 tuổi xin thoát nghèo được khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước

Tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Mặt trận các cấp

Quảng Ninh có 2 cá nhân nhận bằng khen tại Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025

Quảng Ninh có 2 cá nhân nhận bằng khen tại Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025

Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam