Sắp diễn ra Hội nghị gắn kết Giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động 2021

Sắp diễn ra Hội nghị gắn kết Giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động 2021

Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021 có tính lan tỏa sâu rộng thu...
Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027

Chuyện '3 bằng đại học vẫn thất nghiệp': Hai vấn đề cần nói rõ

Chuyện '3 bằng đại học vẫn thất nghiệp': Hai vấn đề cần nói rõ

Hội nghị - Hội thảo

Nhiều điểm sáng trong giáo dục nghề nghiệp

Nhiều điểm sáng trong giáo dục nghề nghiệp

Tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu, xuất sắc

Dạy các môn văn hóa trong trường nghề sao cho đúng luật?

Nâng cao chất lượng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Nâng cao chất lượng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Nâng cao nguồn lực lao động trong lĩnh vực công nghiệp, TTCN

Nâng cao nguồn lực lao động trong lĩnh vực công nghiệp, TTCN

Sáp nhập trung tâm GDNN - GDTX vào trường nghề: Sẽ giải quyết tốt phân luồng học sinh

Sáp nhập trung tâm GDNN - GDTX vào trường nghề: Sẽ giải quyết tốt phân luồng học sinh

Tháng 9/2021, tuyên dương 150 học sinh, sinh viên GDNN xuất sắc

Tháng 9/2021, tuyên dương 150 học sinh, sinh viên GDNN xuất sắc

Bất cập trong phân bố cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Bất cập trong phân bố cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Bộ GDĐT thông tin về việc dạy văn hóa trong trường nghề

Bộ GDĐT thông tin về việc dạy văn hóa trong trường nghề

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn khi dạy văn hóa trong trường nghề

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn khi dạy văn hóa trong trường nghề

Kiến nghị Thủ tướng cho phép các trường nghề được dạy văn hóa cấp THPT

Kiến nghị Thủ tướng cho phép các trường nghề được dạy văn hóa cấp THPT

Kiến nghị Thủ tướng cho giảng dạy văn hóa THPT trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Kiến nghị Thủ tướng cho giảng dạy văn hóa THPT trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Kiến nghị Thủ tướng cho trường nghề được dạy văn hóa cấp THPT

Kiến nghị Thủ tướng cho trường nghề được dạy văn hóa cấp THPT

Đào tạo hệ 9+: Mòn mỏi chờ hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT

Đào tạo hệ 9+: Mòn mỏi chờ hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT

Dạy văn hóa trong trường nghề: Loay hoay chờ hướng dẫn

Dạy văn hóa trong trường nghề: Loay hoay chờ hướng dẫn

Tuyển sinh trường nghề: 'Lao đao' vì chất lượng hay tâm lý?

Tuyển sinh trường nghề: 'Lao đao' vì chất lượng hay tâm lý?

7 giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh

7 giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh

Để sử dụng hiệu quả nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp

Để sử dụng hiệu quả nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng trả lời phỏng vấn trực tuyến về Hội đồng giáo dục ASEAN

Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng trả lời phỏng vấn trực tuyến về Hội đồng giáo dục ASEAN

Hút học sinh bằng ngành nghề mới

Hút học sinh bằng ngành nghề mới

Tăng liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở nghề nghiệp

Tăng liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở nghề nghiệp

Hơn 19 ngàn học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT

Giáo dục nghề nghiệp: Tự chủ nhưng 'bó' chỉ tiêu

Giáo dục nghề nghiệp: Tự chủ nhưng 'bó' chỉ tiêu

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển nguồn nhân lực

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển nguồn nhân lực

Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Nhiều bất cập trong tuyển sinh và đào tạo nghề

Nhiều bất cập trong tuyển sinh và đào tạo nghề

Cam kết cung cấp đủ nhân lực có kỹ năng nghề cho các doanh nghiệp Nhật Bản

Cam kết cung cấp đủ nhân lực có kỹ năng nghề cho các doanh nghiệp Nhật Bản

Gỡ nút thắt phân luồng học sinh THCS sang học nghề

Gỡ nút thắt phân luồng học sinh THCS sang học nghề

Hướng tới xây dựng hệ sinh thái truyền thông về giáo dục nghề nghiệp

Hướng tới xây dựng hệ sinh thái truyền thông về giáo dục nghề nghiệp

Đẩy mạnh truyền thông về giáo dục nghề nghiệp

Đẩy mạnh truyền thông về giáo dục nghề nghiệp