Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về công tác cán bộ. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 45 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 45 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 45 (đợt 2) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong ngày 1/6

Phiên họp thứ 45 (đợt 2) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong ngày 1/6

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 45 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 45 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhiều nhân sự

Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhân sự

Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhân sự

Công bố bảy Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Công bố bảy Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết điều chuyển một phần kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang các đơn vị khác

Nghị quyết điều chuyển một phần kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang các đơn vị khác

THẨM TRA ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2019 VÀ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2020

THẨM TRA ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2019 VÀ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2020

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KẾT LUẬN VỀ QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2018, VIỆC PHÂN BỔ NGUỒN TĂNG THU VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2018

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KẾT LUẬN VỀ QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2018, VIỆC PHÂN BỔ NGUỒN TĂNG THU VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 45 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 45 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Tiếp tục phiên họp 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tiếp tục phiên họp 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Tiếp tục Phiên họp thứ 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tiếp tục Phiên họp thứ 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 44 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 44 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN MỞ RỘNG

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN MỞ RỘNG

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

KẾT LUẬN PHIÊN HỌP THỨ 43 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG

KẾT LUẬN PHIÊN HỌP THỨ 43 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG

DỪNG HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH

DỪNG HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH

Công bố 5 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố 5 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 43 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 43 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ỦNG HỘ, ĐỒNG HÀNH VỚI CHÍNH PHỦ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 43

ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 43

KẾT LUẬN PHIÊN HỌP THỨ 42 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KẾT LUẬN PHIÊN HỌP THỨ 42 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tân Phó Trưởng ban Dân nguyện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tân Phó Trưởng ban Dân nguyện

UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC CHUYỂN CÁC BAN THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÀNH CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CỦA QUỐC HỘI

UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC CHUYỂN CÁC BAN THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÀNH CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CỦA QUỐC HỘI

Chủ tịch Quốc hội: Cần tăng mức phạt tiền tối đa ở 6 lĩnh vực để răn đe

Chủ tịch Quốc hội: Cần tăng mức phạt tiền tối đa ở 6 lĩnh vực để răn đe

Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về công tác nhân sự một số tỉnh

Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về công tác nhân sự một số tỉnh

KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TẠI PHIÊN HỌP THỨ 41

KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TẠI PHIÊN HỌP THỨ 41

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về quy định giảm giờ làm từ 48h xuống 44h/ tuần

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về quy định giảm giờ làm từ 48h xuống 44h/ tuần

Cần thiết thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai ở Trung ương để tiếp nhận các nguồn hỗ trợ

Cần thiết thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai ở Trung ương để tiếp nhận các nguồn hỗ trợ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ trực tiếp trả lời chất vấn

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ trực tiếp trả lời chất vấn

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THỐNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG QUỐC HỘI ĐIỆN TỬ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THỐNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG QUỐC HỘI ĐIỆN TỬ

Tranh luận sôi nổi về tên dự thảo Luật Dân quân tự vệ

Tranh luận sôi nổi về tên dự thảo Luật Dân quân tự vệ

Khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quyết định về nhân sự Văn phòng Quốc hội

Quyết định về nhân sự Văn phòng Quốc hội