Tỉnh không đồng ý với báo cáo của sở về độ an toàn công trình thủy lợi Pleikeo

Tỉnh không đồng ý với báo cáo của sở về độ an toàn công trình thủy lợi Pleikeo

UBND tỉnh Gia Lai không đồng ý với báo cáo của Sở NN&PTNT về kiểm tra, xác định việc đảm bảo an toàn, chất...
Đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi

Đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi

Đồng Nai có 123 công trình thủy lợi

Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi

Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi

Công trình thủy lợi hơn 100 tỉ đồng vừa hoàn thành đã hỏng: 6 đơn vị xin rút kinh nghiệm

Công trình thủy lợi hơn 100 tỉ đồng vừa hoàn thành đã hỏng: 6 đơn vị xin rút kinh nghiệm

Công trình thủy lợi hơn 100 tỉ đồng hư hỏng: 6 tập thể xin rút kinh nghiệm

Công trình thủy lợi hơn 100 tỉ đồng hư hỏng: 6 tập thể xin rút kinh nghiệm

Hà Nội: Tồn đọng hàng ngàn vi phạm công trình thủy lợi, Công ty sông Đáy nói gì?

Hà Nội: Tồn đọng hàng ngàn vi phạm công trình thủy lợi, Công ty sông Đáy nói gì?

Hà Tĩnh: Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ 2021

Hà Tĩnh: Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ 2021

Vĩnh Long hiện đại hóa hệ thống thủy lợi

Vĩnh Long hiện đại hóa hệ thống thủy lợi

Giải tỏa dứt điểm vi phạm công trình thủy lợi

Giải tỏa dứt điểm vi phạm công trình thủy lợi

Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa, lũ 2021

Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa, lũ 2021

Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm công trình thủy lợi trước mùa mưa bão

Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm công trình thủy lợi trước mùa mưa bão

Tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021

Tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021

Rà soát phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình thủy lợi và vùng hạ du

Rà soát phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình thủy lợi và vùng hạ du

Hà Nội: Cần tăng cường xử lý vi phạm công trình thủy lợi

Hà Nội: Cần tăng cường xử lý vi phạm công trình thủy lợi

Hà Nội: Phát sinh 60 vi phạm công trình thủy lợi, xử lý được 1 vụ

Hà Nội: Phát sinh 60 vi phạm công trình thủy lợi, xử lý được 1 vụ

Nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi miền núi (Tiếp theo và hết) (*)

Nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi miền núi (Tiếp theo và hết) (*)

Nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi miền núi

Nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi miền núi

Hưng Yên chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi

Hưng Yên chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi

Lãng phí những công trình thủy lợi tiền tỷ ở Tây Nguyên

Lãng phí những công trình thủy lợi tiền tỷ ở Tây Nguyên

Quản lý công trình thủy lợi ở Quảng Yên

Quản lý công trình thủy lợi ở Quảng Yên

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình cấp nước

10 công trình thủy lợi cung cấp nước tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp

Ðầu tư nhiều công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp

Ðầu tư nhiều công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp