Triệu Tài Cao - 'Người giữ của để dành' làm theo lời Bác

Triệu Tài Cao - 'Người giữ của để dành' làm theo lời Bác

Nhiều người dân ở Hạ Long đã từng nghe tiếng ông Triệu Tài Cao - Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào...