Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dự và chỉ đạo ĐH Thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dự và chỉ đạo ĐH Thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang

Ngày 26/9, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội (ĐH) Thi đua yêu nước lần thứ V, năm 2020. Thượng tướng...
Công đoàn Y tế Việt Nam: Tôn vinh điển hình tiên tiến giai đoạn 2016- 2020

Công đoàn Y tế Việt Nam: Tôn vinh điển hình tiên tiến giai đoạn 2016- 2020

Tuyên dương 25 tập thể, 85 cá nhân điển hình tiên tiến ngành Y tế

Tuyên dương 25 tập thể, 85 cá nhân điển hình tiên tiến ngành Y tế

Khơi nguồn sáng tạo từ các phong trào thi đua

Khơi nguồn sáng tạo từ các phong trào thi đua

Vinh danh gần 400 tập thể, cá nhân xuất sắc trong ngành giáo dục

Vinh danh gần 400 tập thể, cá nhân xuất sắc trong ngành giáo dục

Lan tỏa các điển hình tiên tiến từ phong trào thi đua yêu nước

Lan tỏa các điển hình tiên tiến từ phong trào thi đua yêu nước

Đồng Nai có 1 tập thể và 2 cá nhân được tuyên dương

Đồng Nai có 1 tập thể và 2 cá nhân được tuyên dương

Tiếp tục tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua

Tiếp tục tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua

Ngành giáo dục tuyên dương 24 điển hình tiên tiến xuất sắc

Ngành giáo dục tuyên dương 24 điển hình tiên tiến xuất sắc

Hơn 300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục

Hơn 300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục

Vinh danh gần 400 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngành giáo dục

Vinh danh gần 400 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngành giáo dục

Ngành Giáo dục tôn vinh gần 400 cá nhân, tập thể tại Đại hội thi đua yêu nước

Ngành Giáo dục tôn vinh gần 400 cá nhân, tập thể tại Đại hội thi đua yêu nước

Gần 400 cá nhân, tập thể được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục

Gần 400 cá nhân, tập thể được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành GD lần thứ VII

Gần 400 cá nhân, tập thể được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành GD lần thứ VII

Liên đoàn lao động huyện Thạch Thất: Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua

Liên đoàn lao động huyện Thạch Thất: Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI (giai đoạn 2020-2025)

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI (giai đoạn 2020-2025)

Phong trào thi đua yêu nước tại An Giang: 'Không để ai bị bỏ lại phía sau'

Phong trào thi đua yêu nước tại An Giang: 'Không để ai bị bỏ lại phía sau'

Quê hương Bác Tôn quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau

Quê hương Bác Tôn quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau

An Giang: Nhân rộng các cá nhân, điển hình tiên tiến

An Giang: Nhân rộng các cá nhân, điển hình tiên tiến

EVN hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua yêu nước

EVN hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua yêu nước

Sôi nổi triển khai các phong trào thi đua, ngành GD&ĐT Quảng Bình chuyển biến mạnh mẽ

Sôi nổi triển khai các phong trào thi đua, ngành GD&ĐT Quảng Bình chuyển biến mạnh mẽ

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, đưa đất và người Vĩnh Phúc tỏa sáng, vươn xa

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, đưa đất và người Vĩnh Phúc tỏa sáng, vươn xa

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước