1 hào Mỹ 125 tuổi có giá 31 tỷ đồng

1 hào Mỹ 125 tuổi có giá 31 tỷ đồng

31 tỷ đồng là mức giá mà doanh nhân bang Utah trả cho một đồng xu 125 tuổi.