Công tác kiểm tra giúp giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Công tác kiểm tra giúp giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Hôm qua (24/9), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám...
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc chú trọng kiểm tra, giám sát ngăn ngừa sai phạm

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc chú trọng kiểm tra, giám sát ngăn ngừa sai phạm

Gỡ khó công tác phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp tư nhân

Gỡ khó công tác phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp tư nhân

Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp

Thi hành kỷ luật 266 đảng viên

Thi hành kỷ luật 266 đảng viên

TP.HCM phải đi đầu trong đổi mới, sáng tạo

TP.HCM phải đi đầu trong đổi mới, sáng tạo

Vĩnh Phúc nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Giám sát rộng mở, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Giám sát rộng mở, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Hà Nội đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát

Hà Nội đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát

Hà Nội kỷ luật 4.000 Đảng viên, gồm 5 Thành ủy viên

Hà Nội kỷ luật 4.000 Đảng viên, gồm 5 Thành ủy viên

Hà Nội kỷ luật 59 tổ chức đảng và trên 3.100 đảng viên

Hà Nội kỷ luật 59 tổ chức đảng và trên 3.100 đảng viên

Hà Nội kỷ luật hơn 4.100 đảng viên

Hà Nội kỷ luật hơn 4.100 đảng viên

Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Bí thư Hà Nội: Đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực, tham nhũng

Bí thư Hà Nội: Đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực, tham nhũng

Hà Nội thi hành kỷ luật 3.171 đảng viên trong 5 năm qua

Hà Nội thi hành kỷ luật 3.171 đảng viên trong 5 năm qua

Hậu Giang: 5 năm kỷ luật 630 đảng viên vi phạm

Hậu Giang: 5 năm kỷ luật 630 đảng viên vi phạm

Bí thư Hà Nội yêu cầu đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực, tham nhũng

Bí thư Hà Nội yêu cầu đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực, tham nhũng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Giải quyết dứt điểm đơn thư có liên quan đến công tác nhân sự Đại hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Giải quyết dứt điểm đơn thư có liên quan đến công tác nhân sự Đại hội

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, giám sát

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, giám sát

Kỷ luật nhiều cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý

Kỷ luật nhiều cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý

Hà Nội khai trừ 361 đảng viên trong 5 năm

Hà Nội khai trừ 361 đảng viên trong 5 năm

Hà Nội thi hành kỷ luật 59 tổ chức đảng và 3.171 đảng viên trong 5 năm qua

Hà Nội thi hành kỷ luật 59 tổ chức đảng và 3.171 đảng viên trong 5 năm qua

Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, củng cố niềm tin trong nhân dân

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Đông Sơn

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Đông Sơn

Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy

Tăng cường kiểm tra, giám sát để chỉnh đốn Ðảng

Tăng cường kiểm tra, giám sát để chỉnh đốn Ðảng