Nghĩa cử cao đẹp của Hồ Chủ tịch trong chuyến thăm nước ngoài năm 1959

Nghĩa cử cao đẹp của Hồ Chủ tịch trong chuyến thăm nước ngoài năm 1959

Tác phẩm 'Kể tiếp chuyện Bác Hồ' đưa đến những câu chuyện xúc động về Pridi Phanomyông, 'Ông hoàng Đỏ' Lào...
Kể tiếp hành trình của một vĩ nhân

Kể tiếp hành trình của một vĩ nhân