Phải tăng lương hằng năm cho người lao động?

Phải tăng lương hằng năm cho người lao động?

Đại diện Công ty TNHH Sacom - Chíp Sáng (quận 9, TP HCM) hỏi: Hằng năm doanh nghiệp (DN) có bắt buộc phải...
Quốc hội chốt chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Quốc hội chốt chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Năm 2021 chưa thể tăng lương cho người nghỉ hưu trước 1993

Năm 2021 chưa thể tăng lương cho người nghỉ hưu trước 1993

Vẫn chưa thể tăng lương cho người nghỉ hưu trước năm 1993

Vẫn chưa thể tăng lương cho người nghỉ hưu trước năm 1993

Kiến nghị Chính phủ chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Kiến nghị Chính phủ chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Kiến nghị không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Kiến nghị không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Kiến nghị chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 do COVID-19

Kiến nghị chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 do COVID-19

Kiến nghị Chính phủ chưa tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2021

Kiến nghị Chính phủ chưa tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2021

TẠM DỪNG TĂNG LƯƠNG CẦN ĐẢM BẢO MỨC SỐNG CHO ĐỐI TƯỢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG

TẠM DỪNG TĂNG LƯƠNG CẦN ĐẢM BẢO MỨC SỐNG CHO ĐỐI TƯỢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG

Báo cáo Thủ tướng chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Báo cáo Thủ tướng chưa tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Đại biểu Quốc hội đề xuất hỗ trợ cho cán bộ công chức, hưu trí có mức lương dưới 5 triệu đồng/tháng

Đại biểu Quốc hội đề xuất hỗ trợ cho cán bộ công chức, hưu trí có mức lương dưới 5 triệu đồng/tháng

Chưa tăng lương cơ sở 2021: Đối tượng nào sẽ chịu tác động?

Chưa tăng lương cơ sở 2021: Đối tượng nào sẽ chịu tác động?

Hỗ trợ thu nhập cho giáo viên mới vào nghề

Hỗ trợ thu nhập cho giáo viên mới vào nghề

Đồng tình với đề xuất chưa điều chỉnh tăng lương cơ sở

Đồng tình với đề xuất chưa điều chỉnh tăng lương cơ sở

Chưa tăng lương cơ sở từ 1,49 lên 1,6 triệu đồng năm 2021 là bảo toàn năng lực tài chính của quốc gia, nguồn lực của đất nước

Chưa tăng lương cơ sở từ 1,49 lên 1,6 triệu đồng năm 2021 là bảo toàn năng lực tài chính của quốc gia, nguồn lực của đất nước

Đại biểu Quốc hội: Lúc này mà tăng lương thì đồng tiền sẽ mất giá, không có nhiều ý nghĩa

Đại biểu Quốc hội: Lúc này mà tăng lương thì đồng tiền sẽ mất giá, không có nhiều ý nghĩa

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Chưa tăng lương cơ sở từ 01/7/2020

Chưa tăng lương cơ sở từ 01/7/2020

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Ngân sách khó khăn, Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở trong năm 2021

Ngân sách khó khăn, Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở trong năm 2021

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở trong năm 2021

Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở trong năm 2021

Chưa tăng lương công chức, nhưng cân nhắc với đối tượng về hưu trước 1993

Chưa tăng lương công chức, nhưng cân nhắc với đối tượng về hưu trước 1993

Nghỉ việc gây sức ép hòng đòi tăng lương: Cẩn thận kẻo đây sẽ là điểm trừ để sếp đuổi cổ bạn!

Nghỉ việc gây sức ép hòng đòi tăng lương: Cẩn thận kẻo đây sẽ là điểm trừ để sếp đuổi cổ bạn!

Khi nào cán bộ, công chức, viên chức bị chậm tăng lương?

Khi nào cán bộ, công chức, viên chức bị chậm tăng lương?

Kiến nghị chưa tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2021

Kiến nghị chưa tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2021

Người hưởng lương hưu có được tăng lương?

Người hưởng lương hưu có được tăng lương?

Lao động sang Hàn Quốc làm việc sẽ được tăng lương từ năm 2021

Lao động sang Hàn Quốc làm việc sẽ được tăng lương từ năm 2021

Đề xuất không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Đồng hành, sẻ chia...

Đồng hành, sẻ chia...

Nhà nước muốn tăng lương cho đội ngũ giáo viên, cần phải làm cho được việc này

Nhà nước muốn tăng lương cho đội ngũ giáo viên, cần phải làm cho được việc này

Chưa điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2021 vì dịch Covid-19: Cần sẻ chia trong bối cảnh hiện tại

Chưa điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2021 vì dịch Covid-19: Cần sẻ chia trong bối cảnh hiện tại