Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du

Ngày 29/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tổ chức chương trình sinh...
Luôn cố gắng xây dựng nếp sống văn hóa để xứng đáng với vinh dự phường được mang tên Đại thi hào Nguyễn Du

Luôn cố gắng xây dựng nếp sống văn hóa để xứng đáng với vinh dự phường được mang tên Đại thi hào Nguyễn Du

Bộ phim 'Kiều' đóng máy đúng kỷ niệm 200 năm Nguyễn Du tạ thế

Bộ phim 'Kiều' đóng máy đúng kỷ niệm 200 năm Nguyễn Du tạ thế

Đưa ca trù, cải lương vào trường học: Khơi dậy đam mê nghệ thuật dân tộc trong giới trẻ

Đưa ca trù, cải lương vào trường học: Khơi dậy đam mê nghệ thuật dân tộc trong giới trẻ

Từ Luật tiếng Việt nghĩ về Ngày tiếng Việt

Từ Luật tiếng Việt nghĩ về Ngày tiếng Việt

Tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du

Tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du

Hà Tĩnh nguyện cùng nhân dân cả nước gìn giữ, phát huy di sản của Đại thi hào Nguyễn Du

Hà Tĩnh nguyện cùng nhân dân cả nước gìn giữ, phát huy di sản của Đại thi hào Nguyễn Du

Tôn vinh và tưởng niệm Danh nhân văn hóa thế giới - Ðại thi hào dân tộc Nguyễn Du

Tôn vinh và tưởng niệm Danh nhân văn hóa thế giới - Ðại thi hào dân tộc Nguyễn Du

Tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

'Nguyễn Du, trăm năm trong cõi...'

'Nguyễn Du, trăm năm trong cõi...'

Hà Tĩnh kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Sinh hoạt chuyên đề Danh nhân văn hóa Nguyễn Du

Sinh hoạt chuyên đề Danh nhân văn hóa Nguyễn Du

Kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Những giá trị trường tồn trong di sản nghệ thuật Nguyễn Du

Những giá trị trường tồn trong di sản nghệ thuật Nguyễn Du

Đến Hàng Châu gặp gỡ... Nguyễn Du

Đến Hàng Châu gặp gỡ... Nguyễn Du

Xúc động và ấn tượng chương trình nghệ thuật 'Nguyễn Du, trăm năm trong cõi…'

Xúc động và ấn tượng chương trình nghệ thuật 'Nguyễn Du, trăm năm trong cõi…'

Tên tuổi và di sản văn hóa Nguyễn Du mãi mãi xuyên thời đại

Tên tuổi và di sản văn hóa Nguyễn Du mãi mãi xuyên thời đại

'Nguyễn Du, trăm năm trong cõi…'

Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất đại thi hào Nguyễn Du

Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất đại thi hào Nguyễn Du

Lễ kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Lễ kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Hà Tĩnh nguyện cùng Nhân dân cả nước gìn giữ, phát huy di sản của Đại thi hào Nguyễn Du, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh

Hà Tĩnh nguyện cùng Nhân dân cả nước gìn giữ, phát huy di sản của Đại thi hào Nguyễn Du, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh

Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du

Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du

Hà Tĩnh trọng thể kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Hà Tĩnh trọng thể kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Kỷ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (10/8 ÂL 1820 - 10/8/2020): Từ Truyện Kiều ngẫm về tích tâm - tài

Kỷ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (10/8 ÂL 1820 - 10/8/2020): Từ Truyện Kiều ngẫm về tích tâm - tài

Hà Tĩnh: Lễ giỗ Đại thi hào Nguyễn Du

Hà Tĩnh: Lễ giỗ Đại thi hào Nguyễn Du

Tọa đàm Tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tọa đàm Tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tưởng nhớ Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong lễ kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong lễ kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du

Đại thi hào Nguyễn Du sáng mãi tâm, tài

Đại thi hào Nguyễn Du sáng mãi tâm, tài

Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 200 ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

'Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn'

'Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn'

Rằng trăm năm cũng từ đây…

Rằng trăm năm cũng từ đây…

Công chiếu phim tài liệu 'Đại thi hào Nguyễn Du' tại TP Hà Tĩnh

Công chiếu phim tài liệu 'Đại thi hào Nguyễn Du' tại TP Hà Tĩnh

Phim 'Kiều' hé lộ những hình ảnh đầu tiên vào đúng 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du

Phim 'Kiều' hé lộ những hình ảnh đầu tiên vào đúng 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du