PGS.TS Trần Đình Thiên: Kinh tế đêm là giải pháp chớp thời cơ hậu Covid-19

PGS.TS Trần Đình Thiên: Kinh tế đêm là giải pháp chớp thời cơ hậu Covid-19

'Ở Việt Nam, du lịch đẳng cấp chưa phát triển, chưa có kinh tế đêm, thiếu DN đủ năng lực phát triển kinh tế...
TS. Trần Đình Thiên: Chỉ có giải ngân đầu tư công mới bơm được 'máu' cho doanh nghiệp

TS. Trần Đình Thiên: Chỉ có giải ngân đầu tư công mới bơm được 'máu' cho doanh nghiệp

Giải quyết đầu tư công là then chốt, giúp nền kinh tế thoát khỏi rủi ro

Giải quyết đầu tư công là then chốt, giúp nền kinh tế thoát khỏi rủi ro

PGS.TS Trần Đình Thiên: Đà Nẵng có đủ điều kiện để trở thành nơi làm kinh tế ban đêm tin cậy nhất Việt Nam

PGS.TS Trần Đình Thiên: Đà Nẵng có đủ điều kiện để trở thành nơi làm kinh tế ban đêm tin cậy nhất Việt Nam

Nếu cứu Vietnam Airlines, phải tính vai trò với nền kinh tế?

Nếu cứu Vietnam Airlines, phải tính vai trò với nền kinh tế?

PGS.TS Trần Đình Thiên: Đà Nẵng mới chỉ đáng sống ban ngày, còn đáng ngủ ban đêm!

PGS.TS Trần Đình Thiên: Đà Nẵng mới chỉ đáng sống ban ngày, còn đáng ngủ ban đêm!

Kích cầu du lịch hậu Covid-19: Không chỉ cần sôi động ban ngày mà phải rực rỡ về đêm!

Kích cầu du lịch hậu Covid-19: Không chỉ cần sôi động ban ngày mà phải rực rỡ về đêm!

Những thành phố du lịch nổi tiếng thì phải có kinh tế đêm

Những thành phố du lịch nổi tiếng thì phải có kinh tế đêm

PGS.TS Trần Đình Thiên: Đà Nẵng là nơi tốt nhất để khởi động nền kinh tế đêm

PGS.TS Trần Đình Thiên: Đà Nẵng là nơi tốt nhất để khởi động nền kinh tế đêm

Phát triển 'kinh tế đêm', hàng triệu đô la sẽ đổ vào Việt Nam

Phát triển 'kinh tế đêm', hàng triệu đô la sẽ đổ vào Việt Nam

Kinh tế đêm: Gậy 'thần' để Đà Nẵng thoát 'âm'?

Kinh tế đêm: Gậy 'thần' để Đà Nẵng thoát 'âm'?

Bàn cách khai thác 'mỏ vàng' kinh tế đêm Đà Nẵng

Bàn cách khai thác 'mỏ vàng' kinh tế đêm Đà Nẵng

'Cách mạng công nghệ phải đi liền với cách mạng thể chế'

'Cách mạng công nghệ phải đi liền với cách mạng thể chế'

Cơ quan nhà nước đi đầu trong mua hàng Việt

Cơ quan nhà nước đi đầu trong mua hàng Việt

TS Trần Đình Thiên: Luồng đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam chứa đựng rủi ro cao về năng lượng

TS Trần Đình Thiên: Luồng đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam chứa đựng rủi ro cao về năng lượng

Kiểm soát tốt dịch, Việt Nam trở thành điểm tăng trưởng bền vững

Kiểm soát tốt dịch, Việt Nam trở thành điểm tăng trưởng bền vững

Khởi nghiệp cho sinh viên ngành logistic: Cần tư duy khác biệt

Khởi nghiệp cho sinh viên ngành logistic: Cần tư duy khác biệt

Hậu Covid-19: Xác định 'nguy trong cơ'

Hậu Covid-19: Xác định 'nguy trong cơ'

Phân cấp đầu tư, trao 'quyền' lớn hơn cho địa phương đủ năng lực

Phân cấp đầu tư, trao 'quyền' lớn hơn cho địa phương đủ năng lực

Tái thiết lập nền kinh tế sau đại dịch Covid-19

Đứt chuỗi cung ứng: Chỉ nối chuỗi hay phải thay chuỗi', tạo chuỗi?

Đứt chuỗi cung ứng: Chỉ nối chuỗi hay phải thay chuỗi', tạo chuỗi?

Ts. Trần Đình Thiên: Dịch Covid-19 là cơ hội để 'thay máu' nền kinh tế

Ts. Trần Đình Thiên: Dịch Covid-19 là cơ hội để 'thay máu' nền kinh tế

Làm gì để kinh tế Việt Nam phát triển sau dịch Covid-19?

Làm gì để kinh tế Việt Nam phát triển sau dịch Covid-19?

'Không được làm rẻ đi tài nguyên du lịch của đất nước'

'Không được làm rẻ đi tài nguyên du lịch của đất nước'

PGS. Trần Đình Thiên: Cơ cấu thành phần kinh tế đang rất báo động

PGS. Trần Đình Thiên: Cơ cấu thành phần kinh tế đang rất báo động

PGS.TS Trần Đình Thiên: 'Tài năng doanh nhân Việt Nam tập trung vào đầu cơ chứ không phải đầu tư'

PGS.TS Trần Đình Thiên: 'Tài năng doanh nhân Việt Nam tập trung vào đầu cơ chứ không phải đầu tư'

'Có thủ tục là có làm khó, có đánh chén'

'Có thủ tục là có làm khó, có đánh chén'

Cách mạng công nghiệp 4.0 có tính cảnh báo cao với Việt Nam?

Cách mạng công nghiệp 4.0 có tính cảnh báo cao với Việt Nam?

Xóa trạng thái 'kỳ dị': 63 tỉnh, 63 nền kinh tế

Xóa trạng thái 'kỳ dị': 63 tỉnh, 63 nền kinh tế

PGS.TS Trần Đình Thiên: Phải 'cưỡng chế' tái cơ cấu