Câu chuyện hòa giải: Tình cảm vợ chồng rạn nứt vì… tiền

Câu chuyện hòa giải: Tình cảm vợ chồng rạn nứt vì… tiền

Vợ chồng anh H, chị L lấy nhau đã được 16 năm và có hai mặt con. Nhưng rồi, cũng chỉ vì quen thói lô đề, cờ...
Đồng Tháp: Hòa giải viên tận tâm giữ lại tình làng nghĩa xóm

Đồng Tháp: Hòa giải viên tận tâm giữ lại tình làng nghĩa xóm

MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

200 hòa giải viên tham gia tập huấn về trợ giúp pháp lý

TAND TP. HCM: Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử và triển khai Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án

TAND TP. HCM: Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử và triển khai Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Đại hội toàn thể Trọng tài viên Trung tâm Thịnh Trí

Đại hội toàn thể Trọng tài viên Trung tâm Thịnh Trí

Công bố 10 luật vừa được kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV thông qua

Công bố 10 luật vừa được kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 10 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 10 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố 10 luật được thông qua tại Kỳ họp thứ chín (Quốc hội khóa XIV)

Công bố 10 luật được thông qua tại Kỳ họp thứ chín (Quốc hội khóa XIV)

Ngày 13-7-2020: Diễn ra hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Ngày 13-7-2020: Diễn ra hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Cần công nhận Quyết định hòa giải thành của hòa giải viên có giá trị pháp lý

Cần công nhận Quyết định hòa giải thành của hòa giải viên có giá trị pháp lý

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KON TUM GÓP Y DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KON TUM GÓP Y DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

Hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải cơ sở sẽ tổ chức vào ngày 13/7

Hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải cơ sở sẽ tổ chức vào ngày 13/7

Cần quan tâm, đảm bảo đầy đủ chế độ của Hòa giải viên

Cần quan tâm, đảm bảo đầy đủ chế độ của Hòa giải viên

Khánh Hòa: Phát huy vai trò tổ hòa giải ở cơ sở

Khánh Hòa: Phát huy vai trò tổ hòa giải ở cơ sở

Vai trò nòng cốt của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở

Vai trò nòng cốt của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh: Công tác hòa giải ở cơ sở góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh: Công tác hòa giải ở cơ sở góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng Tháp: Chú trọng đào tạo nhân lực cho công tác hòa giải cơ sở

Đồng Tháp: Chú trọng đào tạo nhân lực cho công tác hòa giải cơ sở

Một hòa giải viên tâm huyết với nghề

Một hòa giải viên tâm huyết với nghề

Những hòa giải viên không... ngại khó

Những hòa giải viên không... ngại khó

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

Đồng Tháp chú trọng đào tạo nhân lực cho công tác hòa giải cơ sở

Hòa giải cơ sở giúp giảm thiểu khiếu kiện ra tòa

Hòa giải cơ sở giúp giảm thiểu khiếu kiện ra tòa

Điều đặc biệt về trọng tài và hòa giải trong EVFTA

Điều đặc biệt về trọng tài và hòa giải trong EVFTA

Hòa giải giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

Hòa giải giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

Thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án lấy từ ngân sách

Biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) và Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) và Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Quy định độ tuổi thanh niên là từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi

Quy định độ tuổi thanh niên là từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi

Hòa giải, đối thoại tại tòa: Thẩm phán phải giữ bí mật thông tin đương sự

Hòa giải, đối thoại tại tòa: Thẩm phán phải giữ bí mật thông tin đương sự

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

Quốc hội thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Quốc hội thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Quốc hội thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Quốc hội thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Quốc hội thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Quốc hội thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án lấy ở đâu?

Chi phí hòa giải, đối thoại tại tòa án lấy ở đâu?

Kỳ họp thứ 9: Quốc hội thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Kỳ họp thứ 9: Quốc hội thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Cấm ghi âm, ghi hình quá trình hòa giải, đối thoại tại tòa án

Cấm ghi âm, ghi hình quá trình hòa giải, đối thoại tại tòa án