Gelex hoàn tất thâu tóm Viglacera, đón thêm cổ đông lớn Dragon Capital

Gelex hoàn tất thâu tóm Viglacera, đón thêm cổ đông lớn Dragon Capital

Tổng công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex, HoSE: GEX) vừa hoàn tất mua vào 18,57 triệu cổ phiếu...
Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của Gelex (GEX)

Dragon Capital trở thành cổ đông lớn của Gelex (GEX)

Đại gia 8X Tuấn 'Gelex' và những thương vụ M&A nghìn tỷ đình đám

Đại gia 8X Tuấn 'Gelex' và những thương vụ M&A nghìn tỷ đình đám

Gelex (GEX) thay đổi Kế toán trưởng

Gelex (GEX) thay đổi Kế toán trưởng

Viglacera kỳ vọng lãi trước thuế chạm mốc 1.000 tỷ đồng trong năm 2021

Viglacera kỳ vọng lãi trước thuế chạm mốc 1.000 tỷ đồng trong năm 2021

Công ty liên quan đến Tổng giám đốc Gelex đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu GEX

Công ty liên quan đến Tổng giám đốc Gelex đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu GEX

Cổ phiếu GEX giảm dần sau tin phát hành 1.000 tỷ trái phiếu

Cổ phiếu GEX giảm dần sau tin phát hành 1.000 tỷ trái phiếu

Gelex gom thêm 22 triệu cổ phiếu VGC để nâng sở hữu lên 51%

Gelex gom thêm 22 triệu cổ phiếu VGC để nâng sở hữu lên 51%

Gelex đăng ký mua 22,5 triệu cổ phiếu VGC nhằm nắm quyền chi phối

Gelex đăng ký mua 22,5 triệu cổ phiếu VGC nhằm nắm quyền chi phối

Gelex (GEX) thông qua kế hoạch bán 6,27 triệu cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn lưu động

Gelex (GEX) thông qua kế hoạch bán 6,27 triệu cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn lưu động

Sau kế hoạch phát hành, Gelex lại bán hơn 6 triệu cổ phiếu quỹ

Sau kế hoạch phát hành, Gelex lại bán hơn 6 triệu cổ phiếu quỹ

Gelex: Chủ tịch gom xong 3 triệu cổ phiếu

Gelex: Chủ tịch gom xong 3 triệu cổ phiếu

GEX: Chủ tịch đã gom xong 3 triệu cổ phiếu

GEX: Chủ tịch đã gom xong 3 triệu cổ phiếu

Chủ tịch Gelex đã gom xong 3 triệu cổ phiếu

Chủ tịch Gelex đã gom xong 3 triệu cổ phiếu

Gelex muốn huy động hơn 3.500 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

Gelex muốn huy động hơn 3.500 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

Gelex (GEX) dự kiến huy động 3.515,4 tỷ đồng từ cổ đông nhằm triển khai các dự án

Gelex (GEX) dự kiến huy động 3.515,4 tỷ đồng từ cổ đông nhằm triển khai các dự án

Gelex muốn chào bán 293 triệu cổ phiếu, huy động 3.500 tỷ đồng

Gelex muốn chào bán 293 triệu cổ phiếu, huy động 3.500 tỷ đồng

Gelex muốn huy động 3.515 tỉ đồng, phần lớn cho các dự án điện gió

Gelex muốn huy động 3.515 tỉ đồng, phần lớn cho các dự án điện gió

Gelex vượt 61,5% kế hoạch lợi nhuận, nợ cao gấp rưỡi đầu năm

Gelex vượt 61,5% kế hoạch lợi nhuận, nợ cao gấp rưỡi đầu năm

Gelex báo lãi sau thuế quý IV hơn 324 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ

Gelex báo lãi sau thuế quý IV hơn 324 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ

Chủ tịch Gelex muốn gom 3 triệu cổ phiếu GEX

Chủ tịch Gelex muốn gom 3 triệu cổ phiếu GEX

Cadivi tạm ứng cổ tức 30%, Gelex nhận về hơn 162 tỷ đồng

Cadivi tạm ứng cổ tức 30%, Gelex nhận về hơn 162 tỷ đồng

Gelex thế chấp 66 triệu cổ phiếu Viglacera để huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Gelex thế chấp 66 triệu cổ phiếu Viglacera để huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Gelex (GEX) thế chấp 66 triệu cổ phiếu Viglacera (VGC) để huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Gelex (GEX) thế chấp 66 triệu cổ phiếu Viglacera (VGC) để huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Phó Tổng Giám đốc Viglacera (VGC) đăng ký bán ra cổ phiếu

Phó Tổng Giám đốc Viglacera (VGC) đăng ký bán ra cổ phiếu

Các sếp Gelex mua 6 triệu cổ phiếu GEX với giá thấp

Các sếp Gelex mua 6 triệu cổ phiếu GEX với giá thấp

Gelex trở thành cổ đông lớn của Thủy điện Nậm Mu thông qua công ty con

Gelex trở thành cổ đông lớn của Thủy điện Nậm Mu thông qua công ty con

Gelex (GEX) vừa phát hành 7,05 triệu cổ phiếu ESOP cho 7 lãnh đạo

Gelex (GEX) vừa phát hành 7,05 triệu cổ phiếu ESOP cho 7 lãnh đạo

7 lãnh đạo Gelex đã mua xong hơn 7 triệu cổ phiếu GEX theo ESOP

7 lãnh đạo Gelex đã mua xong hơn 7 triệu cổ phiếu GEX theo ESOP

Gelex sẽ phát hành 293 triệu cổ phiếu, hợp nhất VGC trước quý 2/2021

Gelex sẽ phát hành 293 triệu cổ phiếu, hợp nhất VGC trước quý 2/2021

Huy động thêm 3.500 tỷ đồng, Gelex dự chi những gì?

Huy động thêm 3.500 tỷ đồng, Gelex dự chi những gì?

Phó tổng giám đốc Viglacera (VGC) vừa bán ra 86.300 cổ phiếu

Phó tổng giám đốc Viglacera (VGC) vừa bán ra 86.300 cổ phiếu

Gelex dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 7.800 tỷ đồng

Gelex dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 7.800 tỷ đồng

Gelex dự kiến tăng vốn lên 7.811 tỷ đồng vào nửa đầu năm 2021

Gelex dự kiến tăng vốn lên 7.811 tỷ đồng vào nửa đầu năm 2021