Tiền lương tháng làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Theo quy định mới đây của Chính phủ, tiền lương tháng làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh...
Khánh Hòa: Doanh nghiệp nợ bảo hiểm hơn 214 tỉ đồng

Khánh Hòa: Doanh nghiệp nợ bảo hiểm hơn 214 tỉ đồng

Được xem là tai nạn lao động

Được xem là tai nạn lao động

Đóng BHXH bắt buộc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đóng BHXH bắt buộc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Phát hiện bệnh nghề nghiệp sau khi nghỉ hưu được chế độ gì?

Phát hiện bệnh nghề nghiệp sau khi nghỉ hưu được chế độ gì?

Hướng dẫn một số điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ tai nạn lao động

Hướng dẫn một số điểm mới về quy trình thực hiện giải quyết chế độ tai nạn lao động

Tư vấn đối thoại

Hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau giám định lại như thế nào?

Hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau giám định lại như thế nào?

Bộ Y tế công bố 65 đơn vị được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp

Bộ Y tế công bố 65 đơn vị được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp

Tư vấn đối thoại

Điều kiện doanh nghiệp được nhận hỗ trợ khi lao động chuyển đổi nghề nghiệp

Điều kiện doanh nghiệp được nhận hỗ trợ khi lao động chuyển đổi nghề nghiệp

Tư vấn - Đối thoại

Chú trọng công tác đảm bảo an toàn cho người lao động

Chú trọng công tác đảm bảo an toàn cho người lao động

Người bị bệnh nghề nghiệp có được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh?

Người bị bệnh nghề nghiệp có được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh?

Quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp

Quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp

Từ ngày 15/9, người lao động được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Từ ngày 15/9, người lao động được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

Mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp từ 15-9-2020

Mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp từ 15-9-2020

Hỗ trợ phục hồi chức năng lao động không quá 3 triệu đồng/người/lượt

Hỗ trợ phục hồi chức năng lao động không quá 3 triệu đồng/người/lượt

Từ tháng 9/2020: Thay đổi mức hỗ trợ bảo hiểm TNLĐ, phạt nặng người ngoại tình

Từ tháng 9/2020: Thay đổi mức hỗ trợ bảo hiểm TNLĐ, phạt nặng người ngoại tình

Chính sách mới về BHXH có hiệu lực từ tháng 9-2020

Chính sách mới về BHXH có hiệu lực từ tháng 9-2020

Khởi động tiến trình hướng tới một 'Việt Nam số'

Khởi động tiến trình hướng tới một 'Việt Nam số'

Từ 15/9, người lao động Hà Tĩnh được hỗ trợ 100% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp

Từ 15/9, người lao động Hà Tĩnh được hỗ trợ 100% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp

Đề xuất chế độ bồi thường tai nạn lao động

Đề xuất chế độ bồi thường tai nạn lao động

Trường hợp được đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trường hợp được đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Điều chỉnh mức hỗ trợ tối đa trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp

Điều chỉnh mức hỗ trợ tối đa trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp

Từ ngày 15/9: Áp dụng quy định mới về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Từ ngày 15/9: Áp dụng quy định mới về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Từ 15-9, nhiều điểm mới về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Từ 15-9, nhiều điểm mới về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Một số điểm mới về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Một số điểm mới về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người bị tai nạn lao động

Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người bị tai nạn lao động