Quyền tự chủ tuyển sinh của trường tư thục: Minh bạch sẽ triệt tiêu cơ chế xin – cho

Quyền tự chủ tuyển sinh của trường tư thục: Minh bạch sẽ triệt tiêu cơ chế xin – cho

Cơ sở vật chất và tuyển sinh được xem như điều kiện sống còn đối với các trường tư thục. Thế nhưng, việc...