Quan Vũ có sức địch vạn người tại sao lại bị 'tưới máu' lên mặt?

Quan Vũ có sức địch vạn người tại sao lại bị 'tưới máu' lên mặt?

Quan Vũ là đại tướng nhà Thục Hán, sống vào thế kỷ thứ 3, bị chém đầu bởi quân Tôn Quyền vào năm 58 tuổi....
Số phận của Quan Vũ, Trương Phi ra sao nếu Lưu Bị thống nhất được thiên hạ?

Số phận của Quan Vũ, Trương Phi ra sao nếu Lưu Bị thống nhất được thiên hạ?

Lưu Bị nghi kỵ mãnh tướng mạnh ngang Lữ Bố, Quan Vũ khiến đại nghiệp không thành?

Lưu Bị nghi kỵ mãnh tướng mạnh ngang Lữ Bố, Quan Vũ khiến đại nghiệp không thành?

Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân sâu xa khiến Lưu Bị chấp nhận giảng hòa với Đông Ngô dù rất căm giận Tôn Quyền sau cái chết của Quan Vũ

Tam quốc diễn nghĩa: Kết cục đau đớn của những kẻ từng ám sát Trương Phi

Tam quốc diễn nghĩa: Kết cục đau đớn của những kẻ từng ám sát Trương Phi

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Tôn Quyền đánh úp khiến Quan Vũ phải bỏ mạng

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc lão tướng Hoàng Trung quy hàng Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc lão tướng Hoàng Trung quy hàng Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Quan Vũ có thật sự một mình cầm đao sang Đông Ngô dự tiệc

Tam quốc diễn nghĩa: Quan Vũ có thật sự một mình cầm đao sang Đông Ngô dự tiệc

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Tiết lộ nguyên nhân khiến Triệu Vân luôn an toàn, Quan Vũ nhiều lần bị trúng tên

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Tiết lộ nguyên nhân khiến Triệu Vân luôn an toàn, Quan Vũ nhiều lần bị trúng tên

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ đây mới là người trảm mãnh tướng Hoa Hùng

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ đây mới là người trảm mãnh tướng Hoa Hùng

Tam quốc diễn nghĩa: Không thể tin nổi một mãnh tướng như Triệu Tử Long lại chết như vậy

Tam quốc diễn nghĩa: Không thể tin nổi một mãnh tướng như Triệu Tử Long lại chết như vậy

Độc đáo những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra từ vụn tóc

Độc đáo những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra từ vụn tóc

Anh hùng Tam Quốc và những cái chết vì 'gót chân Achilles'

Anh hùng Tam Quốc và những cái chết vì 'gót chân Achilles'

Chiếc kim thêu đoạt mạng Hổ tướng

Chiếc kim thêu đoạt mạng Hổ tướng

Giải mã thời Tam quốc: Lỗ Túc – Đòi lại Kinh Châu

Giải mã thời Tam quốc: Lỗ Túc – Đòi lại Kinh Châu