Đoàn Giám sát thường kỳ của PVN làm việc tại PVCFC

Đoàn Giám sát thường kỳ của PVN làm việc tại PVCFC

Sáng ngày 25/9/2020, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do đồng chí Đinh Văn Sơn – Thành...
14 cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Dầu khí Việt Nam lần 2

14 cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Dầu khí Việt Nam lần 2

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc tại PETROSETCO: Đẩy mạnh phối hợp trong chuỗi phân phối

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc tại PETROSETCO: Đẩy mạnh phối hợp trong chuỗi phân phối

PVEP tập trung đàm phán hợp đồng dịch vụ dầu khí trong tình hình mới

PVEP tập trung đàm phán hợp đồng dịch vụ dầu khí trong tình hình mới

BIENDONG POC thực hiện tốt các mục tiêu quản trị theo yêu cầu của HĐTV PVN

BIENDONG POC thực hiện tốt các mục tiêu quản trị theo yêu cầu của HĐTV PVN

Lãnh đạo Ban quản lý lọc dầu Nghi Sơn lấy tiền công lập quỹ đen

Lãnh đạo Ban quản lý lọc dầu Nghi Sơn lấy tiền công lập quỹ đen

PVN đồng hành cùng Diễn đàn 'Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2020'

PVN đồng hành cùng Diễn đàn 'Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2020'

PVN đồng hành cùng cuộc sống xanh

PVN đồng hành cùng cuộc sống xanh

Công bố quyết định bổ nhiệm lại Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công bố quyết định bổ nhiệm lại Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Ngành Dầu khí Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Cổ phần hóa 3 công ty con của PVN

Cổ phần hóa 3 công ty con của PVN

PVN có thể thoái vốn tại 3 công ty con

PVN có thể thoái vốn tại 3 công ty con

Lắng nghe, chia sẻ, đánh giá đúng những khó khăn khách quan, chủ quan để tháo gỡ có hiệu quả

Lắng nghe, chia sẻ, đánh giá đúng những khó khăn khách quan, chủ quan để tháo gỡ có hiệu quả

Văn hóa PVN gắn với hoạt động

Văn hóa PVN gắn với hoạt động

Giải pháp nào để PVN đột phá về khoa học công nghệ?

Giải pháp nào để PVN đột phá về khoa học công nghệ?

PVN: Tiếp tục đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược cho đất nước

PVN: Tiếp tục đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược cho đất nước

Đoàn công tác PVN dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9

PVN tiếp tục đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược cho đất nước

PVN tiếp tục đảm bảo cung ứng các mặt hàng chiến lược cho đất nước

PVN: Chủ động nhận diện cơ hội, nắm bắt thời cơ từ cuộc CMCN 4.0

PVN: Chủ động nhận diện cơ hội, nắm bắt thời cơ từ cuộc CMCN 4.0

Người dầu khí vẫn tự tin bước tiếp

Người dầu khí vẫn tự tin bước tiếp

Tái tạo Văn hóa Petrovietnam gắn với hoạt động chung của Tập đoàn

Tái tạo Văn hóa Petrovietnam gắn với hoạt động chung của Tập đoàn

PVN - những đóng góp đáng tự hào

PVN - những đóng góp đáng tự hào

PVN báo lãi sau thuế gần 1.370 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 5.400 tỷ đồng trong tháng 8

PVN báo lãi sau thuế gần 1.370 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 5.400 tỷ đồng trong tháng 8

PVN ước lãi sau thuế đạt hơn 11.000 tỷ đồng trong 8 tháng 2020

PVN ước lãi sau thuế đạt hơn 11.000 tỷ đồng trong 8 tháng 2020

Sau 8 tháng, PVN nộp ngân sách Nhà nước gần 45.000 tỷ đồng

Sau 8 tháng, PVN nộp ngân sách Nhà nước gần 45.000 tỷ đồng

Kiên trì với giải pháp vượt khủng hoảng, PVN đạt mức tăng trưởng ấn tượng

Kiên trì với giải pháp vượt khủng hoảng, PVN đạt mức tăng trưởng ấn tượng

PVN làm theo lời Bác: 'Thi đua là yêu nước'

PVN làm theo lời Bác: 'Thi đua là yêu nước'

PVN trao tặng vật tư y tế ủng hộ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

PVN trao tặng vật tư y tế ủng hộ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất các đơn vị tại Hải Phòng

PVEP góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

PVEP góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo

8 thành tựu lớn của PVN

8 thành tựu lớn của PVN

Bài 4: Khen thưởng phải kịp thời, tôn vinh phải trang trọng

Bài 4: Khen thưởng phải kịp thời, tôn vinh phải trang trọng

Nhiệt điện Long Phú 1: PVN vừa lo khởi động dự án, vừa hầu kiện

Nhiệt điện Long Phú 1: PVN vừa lo khởi động dự án, vừa hầu kiện

Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng tiếp lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng tiếp lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Vai trò chiến lược và kế hoạch đối với sự phát triển của PVN rõ nét hơn sau 'khủng hoảng kép'

Vai trò chiến lược và kế hoạch đối với sự phát triển của PVN rõ nét hơn sau 'khủng hoảng kép'