Cần đẩy mạnh truyền thông phòng chống đuối nước trẻ em

Cần đẩy mạnh truyền thông phòng chống đuối nước trẻ em

Sáng 15/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH cùng Tổ chức Vận động chính sách...
Bàn giải pháp hạn chế tai nạn đuối nước ở trẻ em

Bàn giải pháp hạn chế tai nạn đuối nước ở trẻ em

Quảng Bình đẩy mạnh truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em

Quảng Bình đẩy mạnh truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em

Quảng Bình: Phát động phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020

Quảng Bình: Phát động phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020

Tập huấn phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh mầm non

Tập huấn phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh mầm non

Hà Nội: Hơn 300 học viên được tập huấn phòng tránh tai nạn thương tích cấp học mầm non

Hà Nội: Hơn 300 học viên được tập huấn phòng tránh tai nạn thương tích cấp học mầm non

Hà Nội: Tập huấn công tác phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mầm non

Hà Nội: Tập huấn công tác phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mầm non

Vĩnh Phúc: Nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh

Vĩnh Phúc: Nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh

Hướng dẫn kỹ năng cần thiết cho học sinh

Hướng dẫn kỹ năng cần thiết cho học sinh

Phòng chống tai nạn thương tích mùa mưa

Phòng chống tai nạn thương tích mùa mưa

Hà Nội: Hơn 600 học sinh tham gia tìm hiểu kỹ năng phòng chống đuối nước

Chuyên gia hướng dẫn cách ngăn ngừa tai nạn thương tích cho trẻ trong trường học

Chuyên gia hướng dẫn cách ngăn ngừa tai nạn thương tích cho trẻ trong trường học

Việt Nam: Đề xuất mục tiêu 50% trẻ em biết bơi vào năm 2025

Việt Nam: Đề xuất mục tiêu 50% trẻ em biết bơi vào năm 2025

Quận Thanh Xuân: Phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn cho trẻ

Quận Thanh Xuân: Phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn cho trẻ

Những nỗ lực loại bỏ những nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em

Những nỗ lực loại bỏ những nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em

Đuối nước là nguyên nhân đứng thứ hai của tử vong trẻ em

Đuối nước là nguyên nhân đứng thứ hai của tử vong trẻ em

5 triệu ngôi nhà đạt chuẩn Ngôi nhà an toàn

5 triệu ngôi nhà đạt chuẩn Ngôi nhà an toàn

Đuối nước là nguyên nhân đứng thứ hai của tử vong trẻ em: Đề xuất 50% trẻ em biết bơi

Đuối nước là nguyên nhân đứng thứ hai của tử vong trẻ em: Đề xuất 50% trẻ em biết bơi

9 khuyến nghị xây dựng chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em

9 khuyến nghị xây dựng chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em

Bạc Liêu: Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em

Bạc Liêu: Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em

Huấn luyện phòng ngừa tai nạn, thương tích cho 350 học sinh

Huấn luyện phòng ngừa tai nạn, thương tích cho 350 học sinh

Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn thương tích cho GV, cán bộ Đoàn

Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn thương tích cho GV, cán bộ Đoàn

Truyền thông phòng, chống tai nạn và sơ cứu đuối nước cho học sinh

Truyền thông phòng, chống tai nạn và sơ cứu đuối nước cho học sinh

Nhận diện những rủi ro để phòng, tránh

Nhận diện những rủi ro để phòng, tránh

Tập huấn cho giảng viên về dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước

Tập huấn cho giảng viên về dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước

Trang bị cho giảng viên dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em

Trang bị cho giảng viên dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em

Hải Hà: Tăng cường phòng, chống đuối nước

Hải Hà: Tăng cường phòng, chống đuối nước

Kiên Giang: Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em

Kiên Giang: Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em

Huy động các ngành, các cấp tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Huy động các ngành, các cấp tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em

Hải Phòng: Trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho phụ huynh

Hạn chế nguy cơ đuối nước ở trẻ nhờ trang bị kỹ năng bơi lội

Hạn chế nguy cơ đuối nước ở trẻ nhờ trang bị kỹ năng bơi lội