Nghệ An làm theo lời Bác dặn: Lan tỏa tinh thần tự thân, tự giác

Nghệ An làm theo lời Bác dặn: Lan tỏa tinh thần tự thân, tự giác

Trong phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tấm gương rất bình dị, phát huy cao tinh thần tự thân, tự giác,...
Sáng tạo, thiết thực, tự giác thi đua

Sáng tạo, thiết thực, tự giác thi đua