Tập trung tuyên truyền về các thành tựu nổi bật của Thủ đô và đất nước

Tập trung tuyên truyền về các thành tựu nổi bật của Thủ đô và đất nước

Chiều 8-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ...
Ngành tuyên giáo Đồng Tháp cần tập trung tham mưu, triển khai tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI

Ngành tuyên giáo Đồng Tháp cần tập trung tham mưu, triển khai tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI

Quan tâm lựa chọn đội ngũ những người làm báo chất lượng

Quan tâm lựa chọn đội ngũ những người làm báo chất lượng

Tăng cường xử lý, phản hồi thông tin báo chí phản ánh

Tăng cường xử lý, phản hồi thông tin báo chí phản ánh

Ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Tây Ninh bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tây Ninh bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Hiệu quả bước đầu từ mô hình trưởng ban tuyên giáo là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện

Hiệu quả bước đầu từ mô hình trưởng ban tuyên giáo là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Thanh Chương

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Thanh Chương

Hiệu quả bước đầu từ mô hình trưởng ban tuyên giáo là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện

Hiệu quả bước đầu từ mô hình trưởng ban tuyên giáo là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện

Ban Tuyên giáo các cấp: Tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước

Ban Tuyên giáo các cấp: Tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước

Sơ kết mô hình chuyển chức năng giảng dạy lí luận chính trị của trung tâm bồi dưỡng chính trị về ban tuyên giáo và chức năng quản lý tài chính ngân sách về văn phòng cấp ủy

Sơ kết mô hình chuyển chức năng giảng dạy lí luận chính trị của trung tâm bồi dưỡng chính trị về ban tuyên giáo và chức năng quản lý tài chính ngân sách về văn phòng cấp ủy

Họp báo tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Họp báo tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai làm Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai làm Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đã tập trung, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III-2020

Đã tập trung, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III-2020