Luật sư của cựu Chủ tịch Đà Nẵng nghi ngờ việc bỏ lọt tội phạm

Luật sư của cựu Chủ tịch Đà Nẵng nghi ngờ việc bỏ lọt tội phạm

Hôm nay, phiên tòa xét xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận.