Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quận trung tâm nhưng thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 60 triệu/năm thì không có gì để mừng cả

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quận trung tâm nhưng thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 60 triệu/năm thì không có gì để mừng cả

Đó là một trong những chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trong buổi làm việc với quận Nam Từ...
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Quận Nam Từ Liêm cần tính toán, tư duy tầm nhìn phát triển trong 5-10 năm tới

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Quận Nam Từ Liêm cần tính toán, tư duy tầm nhìn phát triển trong 5-10 năm tới

Không lấy lý do tình huống cấp bách phòng, chống dịch bệnh để biện minh cho hành vi sai trái

Không lấy lý do tình huống cấp bách phòng, chống dịch bệnh để biện minh cho hành vi sai trái

Bí thư Hà Nội yêu cầu xử nghiêm vụ sai phạm ở CDC

Bí thư Hà Nội yêu cầu xử nghiêm vụ sai phạm ở CDC

Chống dịch thành công là nhờ sự ủng hộ của người dân

Chống dịch thành công là nhờ sự ủng hộ của người dân

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao đổi với cử tri về nhiều vấn đề 'nóng' của Thủ đô

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao đổi với cử tri về nhiều vấn đề 'nóng' của Thủ đô

Cán bộ trong quy hoạch mà giữ mình, không dám làm sẽ không trọng dụng

Cán bộ trong quy hoạch mà giữ mình, không dám làm sẽ không trọng dụng

Hà Nội: Thành công trong 'cuộc chiến' chống dịch Covid-19 là nhờ sức dân

Hà Nội: Thành công trong 'cuộc chiến' chống dịch Covid-19 là nhờ sức dân

Không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

Không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng

Cử tri yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến mua sắm thiết bị phòng chống COVID-19

Cử tri yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến mua sắm thiết bị phòng chống COVID-19

Phát triển đô thị hóa cần phải quan tâm đến yếu tố xanh, sạch, đẹp

Phát triển đô thị hóa cần phải quan tâm đến yếu tố xanh, sạch, đẹp

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cán bộ trong quy hoạch nhưng làm việc không tốt sẽ không trọng dụng

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cán bộ trong quy hoạch nhưng làm việc không tốt sẽ không trọng dụng

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cán bộ trong quy hoạch mà giữ mình, không dám làm thì phải cân nhắc xem có nên trọng dụng

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cán bộ trong quy hoạch mà giữ mình, không dám làm thì phải cân nhắc xem có nên trọng dụng

Bí thư Hà Nội nói về quy hoạch hai bên sông Hồng

Bí thư Hà Nội nói về quy hoạch hai bên sông Hồng

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cần nhận diện cơ hội, khó khăn để tìm hướng đi đúng

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cần nhận diện cơ hội, khó khăn để tìm hướng đi đúng

Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

Chân dung tân Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ

Chân dung tân Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ