1,8 triệu hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số

1,8 triệu hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đầu thu truyền hình số

Đến hết năm 2020, Việt Nam đã hoàn thành việc triển khai đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt...
Trấn Yên, Yên Bái: Năm 2020 chỉ còn 488 hộ nghèo

Trấn Yên, Yên Bái: Năm 2020 chỉ còn 488 hộ nghèo

Toàn tỉnh Khánh Hòa còn 6.968 hộ nghèo

Toàn tỉnh Khánh Hòa còn 6.968 hộ nghèo

Đông Triều giảm nghèo trong năm khó

Đông Triều giảm nghèo trong năm khó

Quảng Ninh: Nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Quảng Ninh: Nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Huyện Mê Linh còn duy nhất 1 hộ nghèo

Huyện Mê Linh còn duy nhất 1 hộ nghèo

Quận Phú Nhuận không còn hộ nghèo

Quận Phú Nhuận không còn hộ nghèo

Thoát nghèo!

Thoát nghèo!

Cà Mau: Có gần 11.000 hộ nghèo, cận nghèo

Cà Mau: Có gần 11.000 hộ nghèo, cận nghèo

Địa phương nào có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất Hà Tĩnh?

Địa phương nào có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất Hà Tĩnh?

Điện Biên rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Điện Biên rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Bộ LĐ-TB&XH: Hỗ trợ hộ nghèo cán bộ còn nhầm...

Bộ LĐ-TB&XH: Hỗ trợ hộ nghèo cán bộ còn nhầm...

Gói hỗ trợ gói 62 nghìn tỷ: Chi sai, làm thất thoát ngân sách

Gói hỗ trợ gói 62 nghìn tỷ: Chi sai, làm thất thoát ngân sách

Hộ nghèo là không sử dụng Internet, điện thoại thông minh…

Hộ nghèo là không sử dụng Internet, điện thoại thông minh…

Thừa Thiên - Huế: Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Thừa Thiên - Huế: Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Rà soát hộ nghèo đảm bảo đúng thực chất

Rà soát hộ nghèo đảm bảo đúng thực chất

1.644 hộ vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,16%

1.644 hộ vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,16%

Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo từ 20 đến 45 triệu đồng làm Nhà an toàn

Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo từ 20 đến 45 triệu đồng làm Nhà an toàn

Hỗ trợ nhân dân nâng cao mức sống

Hỗ trợ nhân dân nâng cao mức sống

100% số hộ nghèo, cận nghèo sẽ được thanh tra chính sách giảm nghèo

100% số hộ nghèo, cận nghèo sẽ được thanh tra chính sách giảm nghèo

Quận đầu tiên ở TPHCM không còn hộ thu nhập dưới 36 triệu đồng/người/năm

Quận đầu tiên ở TPHCM không còn hộ thu nhập dưới 36 triệu đồng/người/năm