Gần 6.000 suất quà Capital House tặng người dân khó khăn vì Covid-19

Gần 6.000 suất quà Capital House tặng người dân khó khăn vì Covid-19

Nhằm giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Tập đoàn Capital House triển khai...