Eximbank chưa dứt 'nội chiến', đại hội cổ đông liên tục đổ vỡ

Eximbank chưa dứt 'nội chiến', đại hội cổ đông liên tục đổ vỡ

Mới đây, ngày 26/4 và 27/4, sau nhiều lần bất thành, đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 lần...
Eximbank đấu đá nội bộ: Đại hội cổ đông liên tiếp bất thành... lợi nhuận lao dốc

Eximbank đấu đá nội bộ: Đại hội cổ đông liên tiếp bất thành... lợi nhuận lao dốc

Những phân trần của Chủ tịch Eximbank Yasuhiro Saitoh

Những phân trần của Chủ tịch Eximbank Yasuhiro Saitoh

'Nội chiến' chưa có hồi kết, Chủ tịch Eximbank nói gì?

'Nội chiến' chưa có hồi kết, Chủ tịch Eximbank nói gì?

Ngân hàng Eximbank lại biến động nhân sự: Thêm 4 gương mặt mới sẽ tham gia HĐQT

Ngân hàng Eximbank lại biến động nhân sự: Thêm 4 gương mặt mới sẽ tham gia HĐQT

Vì sao Eximbank liên tục đại hội cổ đông bất thành?

Vì sao Eximbank liên tục đại hội cổ đông bất thành?

ĐHĐCĐ Eximbank tiếp tục bất thành, lộ diện bốn ứng viên vào HĐQT

ĐHĐCĐ Eximbank tiếp tục bất thành, lộ diện bốn ứng viên vào HĐQT

Eximbank hai lần tổ chức đại hội cổ đông bất thành trong 24 giờ

Eximbank hai lần tổ chức đại hội cổ đông bất thành trong 24 giờ

ĐHĐCĐ 2021 của Eximbank lại không thể tiến hành

ĐHĐCĐ 2021 của Eximbank lại không thể tiến hành

ĐHCĐ thường niên 2021 của Eximbank bất thành vì không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự

ĐHCĐ thường niên 2021 của Eximbank bất thành vì không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự

Họp cổ đông bất thành, EIB giảm 2,97%

Họp cổ đông bất thành, EIB giảm 2,97%

Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba của Eximbank không thành

Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba của Eximbank không thành

Lý do bất ngờ khiến đại hội cổ đông Eximbank bất thành vào phút chót

Lý do bất ngờ khiến đại hội cổ đông Eximbank bất thành vào phút chót

Cổ đông Eximbank đòi miễn nhiệm hàng loạt thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông Eximbank đòi miễn nhiệm hàng loạt thành viên Hội đồng quản trị

Eximbank lại bất thành tổ chức đại hội cổ đông lần 3

Eximbank lại bất thành tổ chức đại hội cổ đông lần 3

Đại hội cổ đông Eximbank lại bất thành

Đại hội cổ đông Eximbank lại bất thành

Eximbank: ĐHCĐ 2020 lần thứ 3 tiếp tục bị hủy do không thông qua quy chế họp

Eximbank: ĐHCĐ 2020 lần thứ 3 tiếp tục bị hủy do không thông qua quy chế họp

Quá tam ba bận, ĐHĐCĐ thường niên Eximbank họp trong rối ren, cổ đông bất bình

Quá tam ba bận, ĐHĐCĐ thường niên Eximbank họp trong rối ren, cổ đông bất bình

ĐHĐCĐ lần 3 của Eximbank: Đại hội không thành dù tỷ lệ tham dự đạt hơn 94,5%

ĐHĐCĐ lần 3 của Eximbank: Đại hội không thành dù tỷ lệ tham dự đạt hơn 94,5%

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN HDBANK 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN HDBANK 2021

Lợi nhuận Eximbank (EIB) giảm mạnh quý đầu năm do phải tăng trích dự phòng

Lợi nhuận Eximbank (EIB) giảm mạnh quý đầu năm do phải tăng trích dự phòng

Eximbank lại triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường

Eximbank lại triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường

Eximbank: 'Kỷ lục' khó tin và câu hỏi trách nhiệm?

Eximbank: 'Kỷ lục' khó tin và câu hỏi trách nhiệm?

'Trò chơi' quyền lực tại Eximbank: Yasuhiro Saitoh, Chủ tịch HĐQT Eximbank là ai?

'Trò chơi' quyền lực tại Eximbank: Yasuhiro Saitoh, Chủ tịch HĐQT Eximbank là ai?

Chủ tịch ngân hàng Eximbank bị miễn nhiệm rồi phục chức chỉ trong 1 giờ

Chủ tịch ngân hàng Eximbank bị miễn nhiệm rồi phục chức chỉ trong 1 giờ