Bản đồ tuyệt đẹp về sự thay đổi của nước trên Trái đất

Bản đồ tuyệt đẹp về sự thay đổi của nước trên Trái đất

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã hoàn thành dự án bản đồ vệ tinh mô phỏng nước trên Trái đất đã thay...
Tấm bản đồ Việt Nam ghép từ hàng ngàn ảnh gia đình

Tấm bản đồ Việt Nam ghép từ hàng ngàn ảnh gia đình