Quảng Trị: Cần hỗ trợ cho các dự án khu đô thị thương mại, dịch vụ, xây dựng nhà ở đô thị

Quảng Trị: Cần hỗ trợ cho các dự án khu đô thị thương mại, dịch vụ, xây dựng nhà ở đô thị

Ngày 22/7, HĐND tỉnh Quảng Trị khai mạc kỳ họp thứ 16, khóa VII. Đây là Kỳ họp xem xét, đánh giá toàn diện...
Quảng Trị xem xét chính sách hỗ trợ cán bộ nghỉ việc do dôi dư

Quảng Trị xem xét chính sách hỗ trợ cán bộ nghỉ việc do dôi dư

Đề xuất phát triển dự án nông nghiệp công nghệ cao quy mô 5.000ha tại Quảng Trị

Đề xuất phát triển dự án nông nghiệp công nghệ cao quy mô 5.000ha tại Quảng Trị

Quảng Trị: Đào tạo nghề cắm hoa nghệ thuật cho lao động nông thôn

Quảng Trị: Đào tạo nghề cắm hoa nghệ thuật cho lao động nông thôn

Phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Quảng Trị là hướng đi đúng

Phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Quảng Trị là hướng đi đúng

Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Thủ tướng bổ nhiệm ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị có tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quảng Trị có tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quảng Trị 2021 - 2030: Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội

Quảng Trị 2021 - 2030: Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội

Quảng Trị có Chủ tịch UBND tỉnh mới sau 4 tháng 'trống ghế'

Quảng Trị có Chủ tịch UBND tỉnh mới sau 4 tháng 'trống ghế'

Quảng Trị bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị có tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị có tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Võ Văn Hưng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Võ Văn Hưng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Võ Văn Hưng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Võ Văn Hưng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị có tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị có tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sau 4 tháng để trống, tỉnh Quảng Trị có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Sau 4 tháng để trống, tỉnh Quảng Trị có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị có chủ tịch UBND tỉnh sau 4 tháng để trống

Quảng Trị có chủ tịch UBND tỉnh sau 4 tháng để trống

Ông Võ Văn Hưng được bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Ông Võ Văn Hưng được bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị có tân Chủ tịch và phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị có tân Chủ tịch và phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị có tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị có tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 9/6, Quảng Trị sẽ bầu Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 9/6, Quảng Trị sẽ bầu Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Trị điều động, bổ nhiệm 3 lãnh đạo chủ chốt sau nhiều tháng 'trống ghế'

Quảng Trị điều động, bổ nhiệm 3 lãnh đạo chủ chốt sau nhiều tháng 'trống ghế'

Quảng Trị thu hồi các khoản tiền theo Kết luận Thanh tra Chính phủ ra sao?

Quảng Trị thu hồi các khoản tiền theo Kết luận Thanh tra Chính phủ ra sao?

Festival Vì hòa bình sẽ diễn ra tại Quảng Trị

Festival Vì hòa bình sẽ diễn ra tại Quảng Trị

Chính thức miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Chính thức miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị