Dự án PPP giao thông: Vướng mắc tài chính, chia sẻ doanh thu

Dự án PPP giao thông: Vướng mắc tài chính, chia sẻ doanh thu

Mục đích dự án PPP là huy động nguồn lực tư nhân đầu tư vào hạ tầng nhưng sự mất bình đẳng giữa quan hệ...
Dự án PPP giao thông vẫn gặp khó vì cơ chế tài chính

Dự án PPP giao thông vẫn gặp khó vì cơ chế tài chính

Đà Nẵng đổi hình thức đầu tư hệ thống giám sát giao thông thông minh

Đà Nẵng đổi hình thức đầu tư hệ thống giám sát giao thông thông minh

Hàng loạt dự án BOT thua lỗ: Ông chủ gặp khó, ngân hàng lo nợ xấu

Hàng loạt dự án BOT thua lỗ: Ông chủ gặp khó, ngân hàng lo nợ xấu

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu làm sân bay Quảng Trị theo hình thức PPP

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu làm sân bay Quảng Trị theo hình thức PPP

Nghị định mới quy định cơ chế quản lý tài chính dự án PPP

Nghị định mới quy định cơ chế quản lý tài chính dự án PPP

Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Nghị định số 28/2021/NĐ-CP: Gỡ vướng dự án đầu tư PPP

Nghị định số 28/2021/NĐ-CP: Gỡ vướng dự án đầu tư PPP

Ban hành Nghị định quy định, hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ban hành Nghị định quy định, hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án PPP

Lĩnh vực đầu tư, quy mô dự án PPP

Doanh nghiệp được phát hành trái phiếu để thực hiện dự án PPP

Doanh nghiệp được phát hành trái phiếu để thực hiện dự án PPP

Giám sát, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư

Giám sát, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư

Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án PPP

Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án PPP

Tạo lực hút đầu tư

Tạo lực hút đầu tư

Dòng tiền trong phương án tài chính dự án PPP là dòng tiền sau thuế

Dòng tiền trong phương án tài chính dự án PPP là dòng tiền sau thuế

Cao tốc đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu giảm hơn 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Cao tốc đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu giảm hơn 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Bao giờ có Nghị định hướng dẫn Luật PPP?

Bao giờ có Nghị định hướng dẫn Luật PPP?

Metro 5 giai đoạn 2 sẽ được đầu tư theo hình thức PPP

Metro 5 giai đoạn 2 sẽ được đầu tư theo hình thức PPP

Luật mới về PPP và kỳ vọng tạo đột phá thu hút đầu tư

Luật mới về PPP và kỳ vọng tạo đột phá thu hút đầu tư

Chuyển 2 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam phía Đông sang đầu tư công

Chuyển 2 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam phía Đông sang đầu tư công

Hai dự án PPP cao tốc Bắc - Nam có thể được chuyển sang đầu tư công

Hai dự án PPP cao tốc Bắc - Nam có thể được chuyển sang đầu tư công

Những điểm mới của 11 luật, bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

Những điểm mới của 11 luật, bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

Hợp tác công tư PPP - Tầm nhìn mới trong nông nghiệp

Hợp tác công tư PPP - Tầm nhìn mới trong nông nghiệp

Chia sẻ doanh thu dự án PPP: Yêu cầu minh bạch

Chia sẻ doanh thu dự án PPP: Yêu cầu minh bạch

Tiếp tục khơi dòng vốn tư nhân đầu tư vào giao thông

Tiếp tục khơi dòng vốn tư nhân đầu tư vào giao thông