Giải pháp đảm bảo an ninh đối với hệ thống mạng của Kiểm toán Nhà nước

Giải pháp đảm bảo an ninh đối với hệ thống mạng của Kiểm toán Nhà nước

Hạ tầng mạng và trang thiết bị tin học của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tương đối hiện đại, phục vụ thiết...
Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra bất cập trong cơ chế tự chủ bệnh viện

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra bất cập trong cơ chế tự chủ bệnh viện

Chủ đầu tư có được lựa chọn nhà thầu kiểm toán?

Chủ đầu tư có được lựa chọn nhà thầu kiểm toán?

Ngành Thuế và Kiểm toán Nhà nước phối hợp trong kiểm tra, đối chiếu thuế

Ngành Thuế và Kiểm toán Nhà nước phối hợp trong kiểm tra, đối chiếu thuế

KTNN chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra

KTNN chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra

Kiểm toán không phải lý do khó kêu gọi đầu tư PPP dự án cao tốc Bắc - Nam

Kiểm toán không phải lý do khó kêu gọi đầu tư PPP dự án cao tốc Bắc - Nam

Kiểm toán chuyên đề về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Kiểm toán chuyên đề về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Không kiểm toán có giảm được 300 năm thu phí từ 60 dự án không?

Không kiểm toán có giảm được 300 năm thu phí từ 60 dự án không?

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Kiểm toán không phải là lý do khó kêu gọi đầu tư PPP trong dự án cao tốc Bắc - Nam

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Kiểm toán không phải là lý do khó kêu gọi đầu tư PPP trong dự án cao tốc Bắc - Nam

Sau kiểm toán, chuyển sang cơ quan điều tra 'đất vàng' sử dụng sai mục đích

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều vi phạm trong quản lý tài sản công

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều vi phạm trong quản lý tài sản công

Nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong thu hút FDI chất lượng, hiệu quả

Nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong thu hút FDI chất lượng, hiệu quả

50% doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài kê khai lỗ

50% doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài kê khai lỗ

Nâng cao hiệu quả thu hút FDI - vai trò của Kiểm toán Nhà nước

Nâng cao hiệu quả thu hút FDI - vai trò của Kiểm toán Nhà nước

Hơn 600 tỷ đồng ngân sách cấp cho Bộ Y tế chưa phù hợp

Hơn 600 tỷ đồng ngân sách cấp cho Bộ Y tế chưa phù hợp

Kiểm toán chỉ ra loạt sai phạm cao ốc bỏ hoang trên 'đất vàng' Hải Phòng

Kiểm toán chỉ ra loạt sai phạm cao ốc bỏ hoang trên 'đất vàng' Hải Phòng

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm tại Vicem

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm tại Vicem

Chênh lệch hàng trăm tỷ đồng tiền thuốc, Kiểm toán muốn Bộ Y tế làm rõ

Chênh lệch hàng trăm tỷ đồng tiền thuốc, Kiểm toán muốn Bộ Y tế làm rõ

Hơn 2.000 dự án chi sai ngân sách

Hơn 2.000 dự án chi sai ngân sách

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Doanh nghiệp tư nhân có quyền thuê kiểm toán độc lập khi tham gia dự án PPP

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Doanh nghiệp tư nhân có quyền thuê kiểm toán độc lập khi tham gia dự án PPP

Tổng Kiểm toán Nhà nước: 'Thu vượt trần học phí, thu sai viện phí vẫn phổ biến'

Tổng Kiểm toán Nhà nước: 'Thu vượt trần học phí, thu sai viện phí vẫn phổ biến'

Có nên kiểm toán toàn bộ dự án PPP?

Có nên kiểm toán toàn bộ dự án PPP?

Hết năm 2018, nợ công chiếm 58,3% GDP

Hết năm 2018, nợ công chiếm 58,3% GDP

Tranh luận về kiểm toán đối với dự án PPP

Tranh luận về kiểm toán đối với dự án PPP

ĐBQH đề nghị Kiểm toán Nhà nước vào cuộc nghi vấn Công ty Tenma hối lộ

ĐBQH đề nghị Kiểm toán Nhà nước vào cuộc nghi vấn Công ty Tenma hối lộ

Dự án BT xác định chi phí ban đầu chênh thực tế hơn 800 tỷ đồng

Dự án BT xác định chi phí ban đầu chênh thực tế hơn 800 tỷ đồng

4 vụ có dấu hiệu tội phạm được kiểm toán chuyển sang công an điều tra

4 vụ có dấu hiệu tội phạm được kiểm toán chuyển sang công an điều tra

Thái Bình sử dụng 4 xe biển 80 chưa phù hợp quy định

Thái Bình sử dụng 4 xe biển 80 chưa phù hợp quy định