Sơ kết 5 năm thực hiện Dự án 'chuyển đổi nông nghiệp bền vững' trên địa bàn xã Tân Lập

Sơ kết 5 năm thực hiện Dự án 'chuyển đổi nông nghiệp bền vững' trên địa bàn xã Tân Lập

Chiều 21-1, UBND xã Tân Lập (Tịnh Biên, An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Dự án 'chuyển đổi...
Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp

Triển khai 64 mô hình khuyến nông xây dựng chuỗi giá trị nông sản

Triển khai 64 mô hình khuyến nông xây dựng chuỗi giá trị nông sản

Tạo sức bật cho hợp tác xã phát triển bền vững

Tạo sức bật cho hợp tác xã phát triển bền vững

Đòn bẩy tăng trưởng và tạo sinh kế bền vững

Đòn bẩy tăng trưởng và tạo sinh kế bền vững

VnSAT tạo nền tảng vững chắc để tái cơ cấu cho lúa gạo, cà phê

VnSAT tạo nền tảng vững chắc để tái cơ cấu cho lúa gạo, cà phê

Dự án VnSAT thành công và lan tỏa

Dự án VnSAT thành công và lan tỏa

Dự án VnSAT đúng với mong đợi của người dân

Dự án VnSAT đúng với mong đợi của người dân

Nhiều mục tiêu của dự án VnSAT đã đạt và vượt

Nhiều mục tiêu của dự án VnSAT đã đạt và vượt

VnSAT định hình sản xuất cà phê bền vững

VnSAT định hình sản xuất cà phê bền vững

VnSAT mở ra hướng phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo

VnSAT mở ra hướng phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo

Hiệu quả tưới phun mưa trên ngọn cho cây cà phê

Hiệu quả tưới phun mưa trên ngọn cho cây cà phê

Phát huy hiệu quả công trình VnSAT, thúc đẩy sản xuất lúa gạo bền vững

VnSAT giúp phát huy hiệu quả công trình, đem lợi ích cho nông dân và HTX

VnSAT giúp phát huy hiệu quả công trình, đem lợi ích cho nông dân và HTX

Tăng thu nhập nhờ chuyển đổi cây trồng và tận dụng phụ phẩm lúa gạo

Tăng thu nhập nhờ chuyển đổi cây trồng và tận dụng phụ phẩm lúa gạo

Được nâng cao năng lực, HTX đủ sức tham gia chuỗi

Được nâng cao năng lực, HTX đủ sức tham gia chuỗi

Áp dụng quy trình nghiêm ngặt sản xuất và tái canh cà phê

Áp dụng quy trình nghiêm ngặt sản xuất và tái canh cà phê

Mở rộng diện tích sản xuất, tăng thêm người hưởng lợi

Mở rộng diện tích sản xuất, tăng thêm người hưởng lợi

VnSAT hoàn thiện chuỗi giá trị cho cà phê Việt

VnSAT hoàn thiện chuỗi giá trị cho cà phê Việt

Cần Thơ: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án VnSAT

Cần Thơ: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án VnSAT

Cà phê VnSAT có nhiều cơ hội cạnh tranh trên thị trường

Cà phê VnSAT có nhiều cơ hội cạnh tranh trên thị trường

Tăng cường đào tạo, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng

Tăng cường đào tạo, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng

Giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập

Giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập

Mong VnSAT tiếp tục đồng hành cùng người trồng cà phê

Mong VnSAT tiếp tục đồng hành cùng người trồng cà phê

Liên kết chuỗi giá trị lúa gạo bền vững VnSAT

Liên kết chuỗi giá trị lúa gạo bền vững VnSAT

Xây dựng chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ lúa gạo VnSAT

Tăng cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực

Tăng cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực

Khẩn trương thúc đẩy thực hiện dự án VnSAT

Khẩn trương thúc đẩy thực hiện dự án VnSAT

Thúc đẩy thực hiện Dự án VnSAT, hướng đến phát triển sản xuất lúa gạo bền vững