Sức mạnh từ âm nhạc truyền thống

Sức mạnh từ âm nhạc truyền thống

Trong những ngày tháng cả nước chung sức đồng lòng chống dịch Covid-19, âm nhạc đã trở thành kênh tuyên...
Nhiều bài xẩm mới sẽ được trình diễn tại Liên hoan các câu lạc bộ xẩm

Nhiều bài xẩm mới sẽ được trình diễn tại Liên hoan các câu lạc bộ xẩm