WB cho Philippines vay 500 triệu USD ứng phó Covid-19, lo ngại tăng trưởng kinh tế tổng thể của Campuchia

WB cho Philippines vay 500 triệu USD ứng phó Covid-19, lo ngại tăng trưởng kinh tế tổng thể của Campuchia

Ngày 15/4, Bộ Tài chính Philippines (DOF) thông báo, Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận cho nước này...