Thống nhất nội dung một số tờ trình trình tại kỳ họp giữa năm HĐND thành phố

Ngày 20-5, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp thông qua...
Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về Kỳ họp thứ 17

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về Kỳ họp thứ 17

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VI: Thông qua 16 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VI: Thông qua 16 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

Khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI

Kỳ họp thứ 14 HĐND TP: Xem xét thông qua 5 cơ chế, chính sách liên quan đến phòng, chống Covid-19

Kỳ họp thứ 14 HĐND TP: Xem xét thông qua 5 cơ chế, chính sách liên quan đến phòng, chống Covid-19

Xem xét một số nội dung tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố Hà Nội khóa XV

Xem xét một số nội dung tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố Hà Nội khóa XV

Hà Nội yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết phục vụ chu đáo kỳ họp HĐND TP

Hà Nội yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết phục vụ chu đáo kỳ họp HĐND TP

Rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VI

Rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VI

Thống nhất các nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 15

Thống nhất các nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ 15

Kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố sẽ diễn ra vào đầu tháng 7

Kỳ họp thứ 16 của HĐND thành phố sẽ diễn ra vào đầu tháng 7

HĐND TX. Tân Châu khóa VI triệu tập kỳ họp lần thứ 12 (bất thường)

HĐND TX. Tân Châu khóa VI triệu tập kỳ họp lần thứ 12 (bất thường)

Kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ mười bốn HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng

Quảng Ngãi: Nhiều nội dung quan trọng được HĐND tỉnh thông qua

Quảng Ngãi: Nhiều nội dung quan trọng được HĐND tỉnh thông qua

Thẩm tra một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khánh Hòa

Thẩm tra một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khánh Hòa

Ngày 5-5 diễn ra kỳ họp HĐND tỉnh bất thường

Ngày 5-5 diễn ra kỳ họp HĐND tỉnh bất thường

Hội đồng nhân dân tỉnh họp bất thường thống nhất thông qua 14 Nghị quyết

Hội đồng nhân dân tỉnh họp bất thường thống nhất thông qua 14 Nghị quyết

HĐND huyện Ứng Hòa: Đẩy mạnh giám sát chuyên đề

HĐND huyện Ứng Hòa: Đẩy mạnh giám sát chuyên đề

HĐND các quận, huyện, thị xã: Phát huy vai trò giám sát

HĐND các quận, huyện, thị xã: Phát huy vai trò giám sát