Cương quyết ngăn chặn vi phạm xây dựng trái phép

Cương quyết ngăn chặn vi phạm xây dựng trái phép

Các cơ quan chức năng của TPHCM đang làm rõ trách nhiệm của một số lãnh đạo địa phương như huyện Bình...
Phát hiện sớm, xử lý nhanh các vi phạm về trật tự xây dựng

Phát hiện sớm, xử lý nhanh các vi phạm về trật tự xây dựng

Hà Nội xử lý 176 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội xử lý 176 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

Tăng hiệu quả xử lý vi phạm

Tăng hiệu quả xử lý vi phạm

Sớm xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Sớm xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội: Xử lý dứt điểm các tồn tại về vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội: Xử lý dứt điểm các tồn tại về vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội giải quyết dứt điểm những vấn đề dân sinh bức xúc

Hà Nội giải quyết dứt điểm những vấn đề dân sinh bức xúc

Nam Định chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng tại các khu đô thị

Nam Định chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng tại các khu đô thị

Cẩn trọng khi hợp pháp hóa nhà ở vi phạm trật tự xây dựng

Cẩn trọng khi hợp pháp hóa nhà ở vi phạm trật tự xây dựng

Kiến nghị ngừng cấp điện với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

Kiến nghị ngừng cấp điện với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

Kiến nghị ngừng cấp điện đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

Kiến nghị ngừng cấp điện đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

Đề nghị khắc phục tình trạng xây dựng không phép

Phạt 'nguội' 441 trường hợp vi phạm trật tự giao thông

Phạt 'nguội' 441 trường hợp vi phạm trật tự giao thông

TP Hồ Chí Minh thống kê các vi phạm trật tự xây dựng để xử lý dứt điểm

TP Hồ Chí Minh thống kê các vi phạm trật tự xây dựng để xử lý dứt điểm

Xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng

Xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng

Vi phạm kỷ luật, 409 thanh tra xây dựng ở TP.HCM bị xử lý

Vi phạm kỷ luật, 409 thanh tra xây dựng ở TP.HCM bị xử lý

TP HCM đẩy nhanh việc thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng thuộc UBND quận, huyện

TP HCM đẩy nhanh việc thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng thuộc UBND quận, huyện

Bình Dương xử phạt hơn 100 vụ vi phạm trật tự xây dựng trong 3 tháng đầu năm

Bình Dương xử phạt hơn 100 vụ vi phạm trật tự xây dựng trong 3 tháng đầu năm

Quảng Nam xử lý mới 2.817 trường hợp vi phạm trật tự ATGT

Tp. Hồ Chí Minh: Chuyển biến tích cực việc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Tp. Hồ Chí Minh: Chuyển biến tích cực việc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Đề nghị tăng cường quản lý trật tự xây dựng

Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động xây dựng gây bụi bẩn

Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động xây dựng gây bụi bẩn

Năm 2019: Vi phạm trật tự xây dựng giảm 2,15%

Năm 2019: Vi phạm trật tự xây dựng giảm 2,15%

Vi phạm trật tự xây dựng tại TP Hồ Chí Minh: Bao giờ chấm dứt?

Vi phạm trật tự xây dựng tại TP Hồ Chí Minh: Bao giờ chấm dứt?

Cán bộ phải đồng cảm với bức xúc của người dân để gỡ vướng về xây dựng

UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở huyện Bình Chánh

UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở huyện Bình Chánh

TP.HCM sẽ thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở huyện Bình Chánh

TP.HCM sẽ thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở huyện Bình Chánh

TP.HCM: Xây dựng các chế tài xử lý vi phạm trật tự xây dựng

TP.HCM: Xây dựng các chế tài xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội xử lý vi phạm trật tự xây dựng còn chậm

Hà Nội xử lý vi phạm trật tự xây dựng còn chậm

Triển khai liên tịch quản lý trật tự xây dựng tại Tp. Hồ Chí Minh

Triển khai liên tịch quản lý trật tự xây dựng tại Tp. Hồ Chí Minh

Vì sao chưa xử lý vi phạm trật tự xây dựng?

Vì sao chưa xử lý vi phạm trật tự xây dựng?