Kỳ vọng gì khi nới điều kiện nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng?

Kỳ vọng gì khi nới điều kiện nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng?

Người lao động tại cơ sở giáo dục tư thục sẽ được bổ sung vào nhóm hỗ trợ; Điều kiện cho doanh nghiệp vay...
Hạ tiêu chí cho doanh nghiệp vay tiền trả lương

Hạ tiêu chí cho doanh nghiệp vay tiền trả lương

Bộ LĐTB&XH kiến nghị nới rộng điều kiện thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Bộ LĐTB&XH kiến nghị nới rộng điều kiện thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

NÓNG: Bộ LĐ-TB-XH đề xuất mở rộng đối tượng hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng

NÓNG: Bộ LĐ-TB-XH đề xuất mở rộng đối tượng hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng

Khi 'vaccine' chưa đạt chuẩn...

Các gói hỗ trợ chưa phát huy hiệu quả

Các gói hỗ trợ chưa phát huy hiệu quả

Gói cứu trợ 16.000 tỷ không giải ngân được đồng nào: Người làm chính sách đã 'sập bẫy' sách vở

Gói cứu trợ 16.000 tỷ không giải ngân được đồng nào: Người làm chính sách đã 'sập bẫy' sách vở

Cần thực tế hơn trong việc 'giải cứu' doanh nghiệp giữa đại dịch

Cần thực tế hơn trong việc 'giải cứu' doanh nghiệp giữa đại dịch

Vì sao chưa doanh nghiệp nào vay được gói 16.000 tỉ đồng?

Vì sao chưa doanh nghiệp nào vay được gói 16.000 tỉ đồng?

TP HCM đề xuất cho doanh nghiệp du lịch lớn vay vốn lãi suất 0%

TP HCM đề xuất cho doanh nghiệp du lịch lớn vay vốn lãi suất 0%

Chỉ có 1 doanh nghiệp đủ điều kiện vay gói 16.000 tỷ

Chỉ có 1 doanh nghiệp đủ điều kiện vay gói 16.000 tỷ

Gói 16.000 tỷ đồng với lãi suất 0% chưa được giải ngân

Gói 16.000 tỷ đồng với lãi suất 0% chưa được giải ngân

Từ năm 2021, công ty trả lương chậm trên 15 ngày sẽ phải đền bù tiền cho nhân viên

Từ năm 2021, công ty trả lương chậm trên 15 ngày sẽ phải đền bù tiền cho nhân viên

Cần hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tiếp cận gói 62 nghìn tỷ đồng

Cần hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tiếp cận gói 62 nghìn tỷ đồng

Nhân viên công ty bất động sản tố chủ không trả lương

Nhân viên công ty bất động sản tố chủ không trả lương

Doanh nghiệp khó 'chạm' tới

Doanh nghiệp khó 'chạm' tới

Chưa có doanh nghiệp tiếp cận được gói hỗ trợ lãi suất 16.000 tỷ đồng

Chưa có doanh nghiệp tiếp cận được gói hỗ trợ lãi suất 16.000 tỷ đồng

Cứng nhắc hay vô cảm

Cứng nhắc hay vô cảm

Làm sao để doanh nghiệp 'chạm tay' vào các gói hỗ trợ?

Làm sao để doanh nghiệp 'chạm tay' vào các gói hỗ trợ?

Từ tháng 4/2020, công ty chậm trả lương cho nhân viên bị phạt tới 100 triệu đồng

Từ tháng 4/2020, công ty chậm trả lương cho nhân viên bị phạt tới 100 triệu đồng

Từ tháng 4/2020, công ty chậm trả lương cho nhân viên bị phạt tới 100 triệu đồng

Từ tháng 4/2020, công ty chậm trả lương cho nhân viên bị phạt tới 100 triệu đồng

Phải trả lương làm thêm giờ

Phải trả lương làm thêm giờ

Được phép trả chậm lương tối đa trong bao lâu?

Được phép trả chậm lương tối đa trong bao lâu?

Nới lỏng quy định cho doanh nghiệp vay để trả lương khi nhân viên hết việc

Nới lỏng quy định cho doanh nghiệp vay để trả lương khi nhân viên hết việc

Các doanh nghiệp Đà Nẵng chưa tiếp cận được vốn vay không lãi suất

Các doanh nghiệp Đà Nẵng chưa tiếp cận được vốn vay không lãi suất

Đề xuất nới lỏng điều kiện hưởng gói 62.000 tỷ đồng

Đề xuất nới lỏng điều kiện hưởng gói 62.000 tỷ đồng