Nhiều biện pháp xây dựng chi bộ quân sự vững mạnh

Nhiều biện pháp xây dựng chi bộ quân sự vững mạnh

Những năm qua, tỉnh Bình Thuận luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP). Một trong những...
Chủ động, sáng tạo trong tham mưu công tác quân sự, quốc phòng

Chủ động, sáng tạo trong tham mưu công tác quân sự, quốc phòng