Đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện trên địa bàn thị xã Phổ Yên

Đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải điện trên địa bàn thị xã Phổ Yên

Trên địa bàn thị xã Phổ Yên, hệ thống truyền tải điện đi qua 8 xã, phường với tổng chiều dài 17 km đường...
QUẢNG NAM: DIỄN TẬP ỨNG PHÓ THIÊN TAI VỚI HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN

QUẢNG NAM: DIỄN TẬP ỨNG PHÓ THIÊN TAI VỚI HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN

Phú Yên: Từng bước hoàn thiện hệ thống điện nông thôn

Phú Yên: Từng bước hoàn thiện hệ thống điện nông thôn

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Điện lực xã Hoàng Lâu phát triển lưới điện hạ thế phục vụ nhân dân

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Điện lực xã Hoàng Lâu phát triển lưới điện hạ thế phục vụ nhân dân

Chủ động khắc phục các sự cố điện trong mùa mưa bão

Chủ động khắc phục các sự cố điện trong mùa mưa bão

Bình Định xây dựng hạ tầng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh

Bình Định xây dựng hạ tầng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh

Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn và khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn và khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Khắc phục kịp thời các sự cố lưới điện mùa nắng nóng

Khắc phục kịp thời các sự cố lưới điện mùa nắng nóng

Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn lưới điện 110 kV năm 2020

Đảm bảo an toàn sử dụng điện cho người dân Hà Tĩnh mùa nắng nóng

Điện lực Lộc Hà diễn tập xử lý sự cố và quản lý an toàn lưới điện

Điện lực Lộc Hà diễn tập xử lý sự cố và quản lý an toàn lưới điện

'Đau đầu' xử lý những cánh diều vô chủ uy hiếp lưới điện ở Hà Tĩnh

'Đau đầu' xử lý những cánh diều vô chủ uy hiếp lưới điện ở Hà Tĩnh

Thả diều gây nguy cơ mất an toàn lưới điện

Thả diều gây nguy cơ mất an toàn lưới điện