Những con chuột nổi tiếng trong tranh của danh họa Việt

Những con chuột nổi tiếng trong tranh của danh họa Việt

Tí là con vật biểu tượng, đứng đầu tiên trong thập nhị địa chi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi,...