Học phí đại học tăng chóng mặt

Học phí đại học tăng chóng mặt

Từ năm học 2021-2022 tới, nhiều trường đại học công lập tại TP.HCM áp dụng mức thu học phí tăng mới, thậm...
Học phí đại học năm 2021 tăng hay giảm?

Học phí đại học năm 2021 tăng hay giảm?

Học phí các trường Y, Dược năm học 2021 - 2022: Cao nhất gần 300 triệu đồng/năm

Học phí các trường Y, Dược năm học 2021 - 2022: Cao nhất gần 300 triệu đồng/năm

Thực hiện bắt buộc với giáo dục tiểu học

Thực hiện bắt buộc với giáo dục tiểu học

TPHCM sẽ bình ổn học phí các cơ sở giáo dục ngoài công lập

TPHCM sẽ bình ổn học phí các cơ sở giáo dục ngoài công lập

TPHCM đề xuất hỗ trợ học phí đối với học sinh các trường tiểu học ngoài công lập

TPHCM đề xuất hỗ trợ học phí đối với học sinh các trường tiểu học ngoài công lập

Đề xuất hỗ trợ học phí cho HS ngoài công lập 5 triệu đồng/năm

Đề xuất hỗ trợ học phí cho HS ngoài công lập 5 triệu đồng/năm

Thu học phí học trực tuyến: Bảo đảm quyền lợi cho học sinh

Thu học phí học trực tuyến: Bảo đảm quyền lợi cho học sinh

Sinh 2 con một bề được miễn, giảm học phí

Sinh 2 con một bề được miễn, giảm học phí

23.000 học sinh tư thục ở TP HCM được hỗ trợ học phí?

23.000 học sinh tư thục ở TP HCM được hỗ trợ học phí?

Xây dựng quy định mức học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ năm học 2021-2022

Nhiều chính sách hỗ trợ để học sinh nghèo có cơ hội học đại học

Nhiều chính sách hỗ trợ để học sinh nghèo có cơ hội học đại học

TP. Hồ Chí Minh: Thu học phí theo thời gian thực học khi nghỉ dịch Covid-19

TP. Hồ Chí Minh: Thu học phí theo thời gian thực học khi nghỉ dịch Covid-19

Các trường ở TP.HCM thu học phí như thế nào khi dạy online?

Các trường ở TP.HCM thu học phí như thế nào khi dạy online?

TP.HCM: Không tổ chức học trực tuyến thì không thu học phí

TP.HCM: Không tổ chức học trực tuyến thì không thu học phí

Học sinh TP.HCM đóng học phí thế nào trong thời gian học online?

Học sinh TP.HCM đóng học phí thế nào trong thời gian học online?

Các trường ở TPHCM không tổ chức học trực tuyến sẽ không được thu học phí

Các trường ở TPHCM không tổ chức học trực tuyến sẽ không được thu học phí

TPHCM: Cấm thu học phí nếu không học trực tuyến trong thời gian nghỉ học phòng dịch

TPHCM: Cấm thu học phí nếu không học trực tuyến trong thời gian nghỉ học phòng dịch

TP.HCM: Trường không được phép thu học phí nếu không tổ chức học trực tuyến

TP.HCM: Trường không được phép thu học phí nếu không tổ chức học trực tuyến

Học sinh trở lại trường, TP HCM thu học phí thế nào?

Học sinh trở lại trường, TP HCM thu học phí thế nào?

Mỹ: Sinh viên dừng đóng học phí để phản đối trường

Mỹ: Sinh viên dừng đóng học phí để phản đối trường

TP HCM đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tư thục và công lập tự chủ

TP HCM đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tư thục và công lập tự chủ

Tiếp tục miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho người học

Tiếp tục miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho người học

TP.HCM: Đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tư thục

TP.HCM: Đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tư thục

TPHCM: Đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học các trường ngoài công lập

TPHCM: Đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học các trường ngoài công lập

TP HCM: Đề xuất hỗ trợ học phí cho toàn bộ học sinh tiểu học trường tư thục

TP HCM: Đề xuất hỗ trợ học phí cho toàn bộ học sinh tiểu học trường tư thục

Nam Phi: Trường công gặp khó vì… học phí

Nam Phi: Trường công gặp khó vì… học phí

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có được miễn, giảm học phí?

Sinh viên là người dân tộc thiểu số có được miễn, giảm học phí?

Xây dựng chính sách học phí áp dụng từ năm học 2021 - 2022

Xây dựng chính sách học phí áp dụng từ năm học 2021 - 2022

Thực hiện miễn học phí quy định trong Luật theo lộ trình phù hợp

Thực hiện miễn học phí quy định trong Luật theo lộ trình phù hợp

Đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS vùng đặc biệt khó khăn

Đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS vùng đặc biệt khó khăn