Điều động, bổ nhiệm 13 lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an TP HCM

Điều động, bổ nhiệm 13 lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an TP HCM

Thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan này vừa ban hành 13 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm lãnh...
Bổ nhiệm, điều động nhiều vị trí lãnh đạo tại Công an TP.HCM

Bổ nhiệm, điều động nhiều vị trí lãnh đạo tại Công an TP.HCM

Công an tỉnh Quảng Nam điều động, bổ nhiệm 4 Trưởng phòng

Công an tỉnh Quảng Nam điều động, bổ nhiệm 4 Trưởng phòng

Quảng Ninh, Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Quảng Ninh, Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hồng Tho giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hồng Tho giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại Gia Lai, Tây Ninh, An Giang

Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại Gia Lai, Tây Ninh, An Giang

Tin điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Tài chính, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Tài chính, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 bộ, ngành

Bộ Công an, Bộ Giao thông, Bộ Xây dựng bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Công an, Bộ Giao thông, Bộ Xây dựng bổ nhiệm lãnh đạo mới

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 bộ, ngành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 bộ, ngành

Thừa Thiên - Huế, Kon Tum, Đắk Nông điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Thừa Thiên - Huế, Kon Tum, Đắk Nông điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Công an điều động Phó Cục trưởng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Bộ Công an điều động Phó Cục trưởng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông

Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông

Đắk Nông điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 2 Sở

Đắk Nông điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 2 Sở

Tin điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới TP.HCM, Đà Nẵng

Tin điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới TP.HCM, Đà Nẵng

Đắk Nông: Bổ nhiệm, điều động nhiều lãnh đạo sở, ngành

Đắk Nông: Bổ nhiệm, điều động nhiều lãnh đạo sở, ngành

Đắk Nông: Chủ tịch thành phố làm Giám đốc sở

Đắk Nông: Chủ tịch thành phố làm Giám đốc sở

Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Trung ương điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Trung ương điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Quảng Ninh, Bình Phước bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Quảng Ninh, Bình Phước bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Tin bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Đà Nẵng, Kon Tum, Đồng Nai

Tin bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Đà Nẵng, Kon Tum, Đồng Nai

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh Quảng Nam

Điều động, bổ nhiệm nhân sự quân đội, công an

Hà Giang, Bắc Giang bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Hà Giang, Bắc Giang bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Tin điều động, bổ nhiệm nhân sự quân đội, y tế

Tin điều động, bổ nhiệm nhân sự quân đội, y tế

Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí mới ở Công an Bình Thuận

Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí mới ở Công an Bình Thuận

Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa

Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an

Điều động, bổ nhiệm nhân sự ngành kiểm sát và 4 tỉnh thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh thành

Cần Thơ: Sở GD&ĐT bổ nhiệm nhiều chức danh chưa đúng

Cần Thơ: Sở GD&ĐT bổ nhiệm nhiều chức danh chưa đúng

TP.HCM và Quảng Nam điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

TP.HCM và Quảng Nam điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Tin điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Tin điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại TP.HCM, Thanh Hóa

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại TP.HCM, Thanh Hóa

Ba Bí thư Đoàn Bộ Công an được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh